ประกาศจากแพทยสภา

22 กันยายน 66    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด พ.ศ.2566 รอบที 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 3


18 กันยายน 66    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการอบรม 2567 รอบที่ 1


18 กันยายน 66    ฝ่ายทะเบียน

แพทย์ที่สอบผ่านหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) จำนวน 7 สาขา


8 กันยายน 66    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศแพทยสภา ที่ 76/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันผลิตแพทย์ พ.ศ. 2566


8 กันยายน 66    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศแพทยสภา ที่ 77/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (สำหรับสถาบันเปิดดำเนินการใหม่) พ.ศ. 2566


8 กันยายน 66    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศแพทยสภา ที่ 97/2565 (ก) เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (สำหรับสถาบันเปิดดำเนินการใหม่) พ.ศ. 2565


17 สิงหาคม 66    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๒๒ /๒๕๖๖ เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖'๖ รอบที่ ๑ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒


10 สิงหาคม 66    ฝ่ายทะเบียน

แพทย์ที่สอบผ่านหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) จำนวน 48 สาขา สามารถดาวน์โหลดผลได้ที่ MD E-Service


26 กรกฎาคม 66    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศแพทยสภา ที่ ๗๑/๒๕๖๖ เรื่อง กำหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาประเภทที่ ๑ ประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๗


21 กรกฎาคม 66    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ ๑๘ /๒๕๖๖ เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ เพิ่มเติม


17 กรกฎาคม 66    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประกาศแพทยสภา ที่ ๖๕/๒๕๖๖ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากที่ประกาศท้ายกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖


13 กรกฎาคม 66    ฝ่ายทะเบียน

แพทย์ที่สอบผ่านหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2566 จำนวน 39 สาขา สามารถดาวน์โหลดผลได้แล้ว


ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

: 24 ก.ย. 66

แพทยสภาร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ กระทรวงสาธารณสุข...  Read more

Card image cap

: 24 ก.ย. 66

แพทยสภาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”...  Read more

Card image cap

: 14 ก.ย. 66

คณะกรรมการแพทยสภา ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สภานายกพิเศษ แพทยสภา พร้อมร่วมประชุมกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 10/2566...  Read more

Card image cap

: 12 ก.ย. 66

แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง...  Read more

Card image cap

: 12 ก.ย. 66

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 107-4/2566 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566...  Read more

Card image cap

: 11 ก.ย. 66

ประชาสัมพันธ์งานพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก...  Read more

Card image cap

: 04 ก.ย. 66

แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...  Read more

Card image cap

: 04 ก.ย. 66

แพทยสภา ร่วมพิธีอำลาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข...  Read more

Card image cap

: 04 ก.ย. 66

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันมหิตลาธิเบศร ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ ชั้น 14 อาคารมหิตลาธิเบศร...  Read more

Card image cap

: 01 ก.ย. 66

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปนพ.1) แพทยสภา-สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมหลักสูตร ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กันยายน 2566...  Read more

Card image cap

: 01 ก.ย. 66

แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565...  Read more

Card image cap

: 22 ส.ค. 66

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์...  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารมหิตลาธิเบศร

55 ปีแพทยสภา

วีดีโอแนะนำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US

 

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต