ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

: 24 ก.ย. 63

แพทยสภาร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ณ ศิริราช  Read more

Card image cap

: 24 ก.ย. 63

แพทยสภาร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ณ กระทรวงสาธารณสุข  Read more

Card image cap

: 22 ก.ย. 63

ร่วมแสดงความยินดีกับสภาเทคนิคการแพทย์  Read more

Card image cap

: 18 ก.ย. 63

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ รอบที่ ๑...  Read more

Card image cap

: 16 ก.ย. 63

กำหนดการงานครบรอบ 52 ปีแพทยสภา  Read more

Card image cap

: 15 ก.ย. 63

ประกาศฯ แพทยสภา ที่ ๒๕/๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบเพิ่มเติม...  Read more

Card image cap

: 26 ส.ค. 63

อสมท. มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์  Read more

Card image cap

: 20 ส.ค. 63

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา  Read more

Card image cap

: 18 ส.ค. 63

ประกาศแพทยสภา คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2564-2566 ที่ 61 /2563 เรื่อง การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา...  Read more

Card image cap

: 17 ส.ค. 63

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินการของแพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัย/วิทยาลัย ประจำเดือนสิงหาคม...  Read more

Card image cap

: 17 ส.ค. 63

แพทยสภารับมอบเครื่องฟอกอากาศจาก นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8...  Read more

Card image cap

: 14 ส.ค. 63

ร่วมแสดงความยินดี  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์

: 50 ปี แพทยสภา

: โครงการหมอชวนวิ่ง


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US