ประกาศจากแพทยสภา

2 สิงหาคม 64    ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

กรณีการสัญจรของบุคลากรทางการแพทย์ในห้วงเวลาต้องห้ามออกนอกเคหสถาน


28 กรกฎาคม 64    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน สมาชิกแพทยสภาทุกท่าน ตอบแบบสำรวจการฉีดวัคซีนของแพทย์ ที่เป็นสมาชิกแพทยสภา ถึงการฉีดวัคซีน COVID-19 (วันนี้ - 30 ก.ค.64)


15 กรกฎาคม 64    ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย

ประกาศจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คำแนะนำในการผ่าชันสูตรศพ (autopsy) กรณีที่สงสัยว่าเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน COVID-19


8 กรกฎาคม 64    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประกาศแพทยสภา ที่  ๗๘/๒๕๖๔ เรื่อง แถลงการณ์แพทยสภาในสถานการณ์โควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๑)


6 กรกฎาคม 64    ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย

กฏหมายและข้อบังคับแพทยสภาที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์


30 มิถุนายน 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

การรับสมัครขอรับทุนวิจัยของแพทยสภา (กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์)


22 มิถุนายน 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

แนวทางการรับแพทย์ประจำบ้านเข้าฝึกอบรม การหมุนเวียนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


19 มิถุนายน 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศการสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2


15 มิถุนายน 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศ ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ.2564


14 มิถุนายน 64    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประกาศจากราชวิทยาลัย เรื่อง การเปิดโรงเรียนในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19


4 มิถุนายน 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล หนังสือ Handbook of Infectious Disease


19 พฤษภาคม 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

การดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจำปี พ.ศ.2564


ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

: 30 ก.ค. 64

ขยายเวลาสำรวจ การฉีดวัคซีน COVID-19 ของสมาชิกแพทยสภา วันนี้ - 2 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น....  Read more

Card image cap

: 30 ก.ค. 64

แพทยสภาและสำนักงานอัยการสูงสุดลงนามเอกสารความร่วมมือทางวิชาการ...  Read more

Card image cap

: 28 ก.ค. 64

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ “ชวนหมอรู้” COVID-19 update ครั้งที่3...  Read more

Card image cap

: 28 ก.ค. 64

ขอเชิญสมาชิกแพทยสภาทุกท่าน ส่งแบบสำรวจผ่าน MD e-service ความต้องการได้รับวัคซีนเข็ม 3 วันนี้ - 30 ก.ค.64...  Read more

Card image cap

: 15 ก.ค. 64

แพทยสภาจัดประชุมวิชาการ Online “ชวนหมอรู้” COVID-19 update ครั้งที่ 2  Read more

Card image cap

: 14 ก.ค. 64

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ “ชวนหมอรู้” COVID-19 update ครั้งที่ 2...  Read more

Card image cap

: 01 ก.ค. 64

แพทยสภาจัดประชุมวิชาการ Online โครงการ“ชวนหมอรู้” COVID-19 update ครั้งที่1  Read more

Card image cap

: 30 มิ.ย. 64

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ “ชวนหมอรู้” COVID-19 update ครั้งที่ 1 Practical for COVID-19 Management...  Read more

Card image cap

: 28 มิ.ย. 64

การประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ผ่านทางระบบ Online...  Read more

Card image cap

: 24 มิ.ย. 64

สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา...  Read more

Card image cap

: 15 มิ.ย. 64

การประชุมคณะทำงานด้านบริการวิชาชีพสุขภาพ ของประชาคมอาเซียน  Read more

Card image cap

: 10 มิ.ย. 64

การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาชีพแพทย์ ของประชาคมอาเซียน  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์

: 50 ปี แพทยสภา

: วีดีโอแนะนำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

: โครงการหมอชวนวิ่ง


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US