ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

: 08 ม.ค. 63

ประกาศจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธ...  Read more

Card image cap

: 27 พ.ย 62

แพทยสภาร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข...  Read more

Card image cap

: 13 พ.ย 62

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศฯ  Read more

Card image cap

: 29 ต.ค. 62

การประชุมคณะทำงานภาคบริการสาธารณสุข Health Services Sectoral Working Group (HSSWG)  Read more

Card image cap

: 29 ต.ค. 62

ผู้แทนแพทยสภาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาชีพแพทย์ของประชาคมอาเซียน (ASEAN Joint Coordinatin...  Read more

Card image cap

: 24 ก.ย. 62

แพทยสภาร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล  Read more

Card image cap

: 23 ก.ย. 62

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏ...  Read more

Card image cap

: 16 ก.ย. 62

กำหนดการรับสมัครแพทย์ฝึกหัดประจำปี พ.ศ. 2563  Read more

Card image cap

: 09 ก.ย. 62

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ส...  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์

: 50 ปี แพทยสภา

: โครงการหมอชวนวิ่ง


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US