ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

: 24 ก.ย. 62

แพทยสภาร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล  Read more

Card image cap

: 23 ก.ย. 62

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏ...  Read more

Card image cap

: 16 ก.ย. 62

กำหนดการรับสมัครแพทย์ฝึกหัดประจำปี พ.ศ. 2563  Read more

Card image cap

: 09 ก.ย. 62

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ส...  Read more

Card image cap

: 05 ก.ย. 62

แพทยสภาจัดอบรมให้ความรู้องค์กรภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525...  Read more

Card image cap

: 16 ส.ค. 62

เตือนภัยเร่งด่วนปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา...  Read more

Card image cap

: 09 ส.ค. 62

ขยายระยะเวลาตอบแบบสอบถามแพทย์ ที่จบมาแล้ว 5 ปี ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 :: ขอเชิญแพทย์ทุกท่านร่วมทำ...  Read more

Card image cap

: 08 ส.ค. 62

สภานายกพิเศษเข้าร่วมประชุมพร้อมกล่าวนโยบาย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนัก...  Read more

Card image cap

: 23 ก.ค. 62

ค่ายจริยธรรมสัญจรครั้งที่ 18 วันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์

: 50 ปี แพทยสภา

: โครงการหมอชวนวิ่ง


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US