ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

: 24 ก.พ. 64

แพทยสมาคมฯ แพทยสภา ร่วมกับ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ไทยประกันชีวิต มอบเงิน ๕ ล้านบาท แก่ครอบครัว "หมอปัญญา" แพทย์ผู้เสียสละของมหาสารคาม...  Read more

Card image cap

: 18 ก.พ. 64

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562...  Read more

Card image cap

: 15 ก.พ. 64

แพทยสภาแถลงจุดยืนกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และอาสาสมัครทางการแพทย์ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์การชุมนุม...  Read more

Card image cap

: 15 ก.พ. 64

ใบรับรองแพทย์ (สำหรับใบอนุญาตขับรถ) รับรองจากมติคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564...  Read more

Card image cap

: 11 ก.พ. 64

แพทยสภายินดีต้อนรับกรรมการแพทยสภา วาระ 2564-2566  Read more

Card image cap

: 09 ก.พ. 64

แพทยสภา ลงนาม MOU “โครงการ Life Begins with GHB” ร่วมกับ ธอส.  Read more

Card image cap

: 04 ก.พ. 64

แพทยสภาเปิดตัวคณะผู้บริหารแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566  Read more

Card image cap

: 01 ก.พ. 64

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตำแหน่งนักวิชาการฝึกอบรมและสอบ แพทยสภา)...  Read more

Card image cap

: 29 ม.ค. 64

ส.ค.ส. 2564 จากแพทยสภา  Read more

Card image cap

: 22 ม.ค. 64

การบรรยายพิเศษ เรื่อง ข้อควรรู้สำหรับแพทย์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)...  Read more

Card image cap

: 21 ม.ค. 64

แพทยสภา ร่วมกับ ราชวิทยาลัย วิทยาลัย สมาคมวิชาชีพ และกระทรวงสาธารณสุข ประชุมหารือความต้องการของแพทย์และแพทย์เฉพาะทาง...  Read more

Card image cap

: 21 ม.ค. 64

แพทยสภา ร่วมกับ ราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพ เพื่อออกใบรับรองแพทย์...  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์

: 50 ปี แพทยสภา

: โครงการหมอชวนวิ่ง


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US