ดาวน์โหลด


1. ภาพพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชบิดา พร้อมคำปฏิญาณของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม


2. International Code of Medical Ethics Download


3. ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ) update: 30/06/2565

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ


แบบฟอร์ม / เอกสารต่างๆ
  ใบรับรองแพทย์ (สำหรับใบอนุญาตขับรถ) ภาษาไทย update: 04/02/2564
  ใบรับรองแพทย์ (สำหรับใบอนุญาตขับรถ) ภาษาไทย update: 04/02/2564
  ใบรับรองแพทย์ (สำหรับใบอนุญาตขับรถ) ENG update: 31/05/2564
  ใบรับรองแพทย์ (สำหรับใบอนุญาตขับรถ) ENG update: 31/05/2564
 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนสถาบันหลัก
 แบบฟอร์มขอสมัครสถาบันสมทบ
 แบบฟอร์มขอสมัครสถาบันหลัก
 แบบฟอร์มกลุ่ม 3 ประเภท 2_1 (ธุรกิจชุดสื่อ)
 แบบฟอร์มกลุ่ม 3 ประเภท 2_1 (สถาบัน)
 ใบลงทะเบียน การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร CME และเจ้าหน้าที่กรอกคะแนนของสถาบันสมทบ
 แบบฟอร์มสำหรับสถาบันสมทบยื่นขอเปลี่ยนสถาบันหลัก
 แบบฟอร์มการรับสมัครสถาบันสมทบ
 แบบฟอร์มกลางเพื่อใช้ในการประกันภัย ใบคำขอเรียกร้องค่าชดเชยการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก(OPD)เนื่องจากอุบัติเหตุ
 แบบฟอร์มกลางเพื่อใช้ในการประกันภัย รายงานแพทย์ / Physician's Statement
 แบบฟอร์มกลางเพื่อใช้ในการประกันภัย (Form A) Admission
 แบบฟอร์มกลางเพื่อใช้ในการประกันภัย (Form B) Physician Discharge Summary
 คู่มือการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาและเลือด
 คำประกาศ "สิทธิ" และ "ข้อพึงปฏิบัติ" ของผู้ป่วย ฉบับใหม่ ออกโดย ๖ สภาวิชาชีพ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต