สถิติแพทย์


รายการข้อมูลสถิติแพทย์
ข้อมูลแพทย์ ณ เดือนกรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
แพทย์ได้รับใบอนุญาต แยกสถาบัน ปี 2542-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
จำนวนแพทย์เฉพาะทาง ปี 2507-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลแพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติ-วุฒิบัตรจากแพทยสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลแพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติ-วุฒิบัตรจากแพทยสภา (รายสาขา) ดาวน์โหลดเอกสาร
จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย) ดาวน์โหลดเอกสาร

* ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 03/07/2563 07:30 น.


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US