สถิติแพทย์


รายการข้อมูลสถิติแพทย์
ข้อมูลแพทย์ ณ 15 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
แพทย์ได้รับใบอนุญาต แยกสถาบัน ปี 2543-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
จำนวนแพทย์เฉพาะทาง ปี 2507 -2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลแพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติ-วุฒิบัตรจากแพทยสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลแพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติ-วุฒิบัตรจากแพทยสภา (รายสาขา) ดาวน์โหลดเอกสาร
จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย) ดาวน์โหลดเอกสาร

* ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19/04/2565 09.50 น.


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US