บริการสมาชิก


1. MD e-Service

2. ชวนหมอรู้

 1. ข่าวและประกาศ
 2. กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทางการแพทย์
  1. ระเบียบ
  2. ข้อบังคับแพทยสภา
  3. พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการแพทย์
  4. รับฟังความคิดเห็นร่างแก้ไข พรบ.
  5. Hot topic
   1. PM 2.5
   2. Telemedicine
   3. PDPA ทางการแพทย์
   4. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 3. ความรู้ทางการแพทย์
  1. กัญชาทางการแพทย์
  2. คู่มือการจัดการคดีสำหรับแพทย์จบใหม่
  3. ชวนหมอรู้ 1/2566
 4. สรุปกิจกรรมแพทยสภารายเดือน (TMC News Monthly)
  1. TMC News Monthly
 5. ข้อสรุปแนวทางการปฏิบัติมาตรฐานการรับรองการตายสำหรับแพทย์
 6. สรุปงานการประชุมวิชาการ "ชวนหมอรู้โดยแพทยสภา" ครั้งที่ 2/2566 เรื่อง โฆษณาที่เกี่ยวข้องการแพทย์อย่างไร ให้ถูกต้องปลอดภัย
  1. สรุปงานการประชุมวิชาการ "ชวนหมอรู้โดยแพทยสภา" ครั้งที่ 2/2566
  2. ลิงค์การบรรยาย

3. ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

4. ฝ่ายทะเบียน

5. สิทธิพิเศษสำหรับแพทย์

6. ตรวจสอบคะแนน CME


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต