การทำบัตร MDCARD


1.การทำบัตรผ่านระบบ MD e-Service https://doctor.tmc.or.th

แพทย์ทีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชน สามารถทำได้ในทุกกรณี ทั้งกรณีทำครั้งแรก ต่ออายุ หรือบัตรสูญหาย ด้วย PINCODE ที่สร้างไว้

กรณีไม่สามารถสร้างสร้าง pin code ได้

เมื่อแพทยสภาจัดส่งบัตร MD CARD ให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ท่านสามารถตรวจสอบ Tracking codeได้ผ่านระบบ MD e- Service


2. การทำบัตร MD CARD ผ่าน Application MD eConnect สามารถ download ได้ทั้งระบบ IOS และ Android ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม


3. การทำบัตรด้วยตนเองที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาฯ โดยแสดงบัตรประชาชนตัวจริง

แพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชน สามารถทำได้ในทุกกรณี ทั้งกรณีทำครั้งแรก ต่ออายุ หรือบัตรสูญหาย


4.การจัดส่งบัตร MD CARD กลับไปให้สมาชิก

  • 1) แพทยสภาจะจัดส่งบัตร MDCARD ทางไปรษณีย์ EMS ดังนั้น โปรดแจ้งที่อยู่ให้ชัดเจน และมีผู้รับปลายทางเพื่อป้องกันการสูญหาย
  • 2) เมื่อได้รับบัตร MDCARD โปรดตรวจสอบข้อมูลหน้าบัตรให้ถูกต้อง กรณีมีปัญหาโปรดแจ้งกลับภายใน 30 วัน
  • 3) กรณีต่ออายุบัตร เมื่อได้รับบัตรใหม่ โปรดทำลายบัตรเก่าด้วยการเจาะรู ตัดหรือย่อยทำลาย เพื่อป้องกันข้อมูลของแพทย์

5. กรณีบัตรMDCARD สูญหาย แจ้งยกเลิกได้ที่ 02-5901887,099-4984509 ในเวลาราชการ


สิทธิประโยชน์ของบัตร MD Card


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต