สอบถามข้อมูลโครงการฯ ติดต่อที่ คุณศศิพร ภาสบุตร ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ E-mail: doodee1964@hotmail.com โทร 025901880, 0896937909

พบปัญหาการใช้งานระบบ ติดต่อที่ E-mail: logbook@tmc.or.th

Copyright © 2017 แพทยสภา :: The Medical Council of Thailand