ข่าวประชาสัมพันธ์


Card image cap
: 13 พ.ย 61

แพทยสภาได้จัดการสัมมนาเรื่องพยานการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรมและในการพิจารณาคดีจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชก...  Read more

Card image cap
: 12 พ.ย 61

" แพทย์ซี่งติดต่อไม่ได้ทางไปรษณีย์ตามฐานข้อมูลของแพทยสภา " แพทยสภา ขอความร่วมมือจากเพื่อนแพทย์...  Read more

Card image cap
: 07 พ.ย 61

ศ.ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา และ รศ. แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่...  Read more

Card image cap
: 06 พ.ย 61

ประกาศสำนักงานเลขธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา (ตำแหน่ง นักวิ...  Read more

Card image cap
: 01 พ.ย 61

ภาพกิจกรรม ประกาศผลรางวัลรักนะจึงบอก  Read more

Card image cap
: 01 พ.ย 61

แพทยสภา จัดงานเชิดชูเกียรติแพทย์ในโอกาสครบรอบ 50 ปี แพทยสภา  Read more

Card image cap
: 26 ต.ค. 61

คณะอนุกรรมการเลือกตั้งฯ ได้จัดส่งเอกสาร และบัตรเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562–2564 ไปให้ท่าน...  Read more

Card image cap
: 12 ต.ค. 61

มติคณะกรรมการแพทยสภา กรณีสมาชิกแพทยสภาเข้าชื่อเสนอให้มีการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาแบบออนไลน์...  Read more

Card image cap
: 12 ต.ค. 61

แพทยสภาแสดงความยินดีกับกรรมการแพทยสภาท่านใหม่  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์


: 50 ปี แพทยสภา

: โครงการหมอชวนวิ่ง


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US