ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 26 ก.ย. 59 ศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา นำคณะเจ้าหน้าที่แพทยสภา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวัน "มหิดล" ประจำปี 2556 อ่านต่อ
 • 23 ก.ย. 59 ความเป็นมาของการวางพวงมาลาในวันมหิดล จาก อาจารย์ ม.ร.ว. จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ อันน่าประทับใจ อ่านต่อ
 • 13 ก.ย. 59 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2560 รอบที่ 1 อ่านต่อ
 • 02 ก.ย. 59 ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 อ่านต่อ
 • 14 ส.ค. 59 แถลงการณ์สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาตามที่มีข้อเท็จจริงเผยแพร่ใน social media กรณีแพทย์ถูกทำร้ายขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่แพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ อ่านต่อ
 • 28 ก.ค. 59 ประกาศการรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจำปี ๒๕๖๐ อ่านต่อ
 • 25 ก.ค. 59 รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร ปธพ5 (ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5) อ่านต่อ
 • 21 ก.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม รุ่นที่ ๓ (พชศ.๓) อ่านต่อ
 • 21 ก.ค. 59 ประกาศแพทยสภา การกำหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาประเภทต่างๆ ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๐ อ่านต่อ
 • 15 ก.ค. 59 ประกาศผลการประกวดงานเขียนเรื่องเล่าทางการแพทย์ "รักนะจึงบอก" อ่านต่อ
 • 14 มิ.ย. 59 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 12/2559 เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2559 รอบพิเศษ อ่านต่อ
 • 09 มิ.ย. 59 คณะกรรมการแพทยสภาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แพทยสภา วางพวงมาลา เนื่องในวันอานันทมหิดล ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่านต่อ
 • 02 มิ.ย. 59 แถลงข่าวแพทยสภา กรณีของพระเทพญาณมหามุนี วัดพระธรรมกาย อ่านต่อ
 • 24 พ.ค. 59 "ประมวลภาพแพทยสภาสัญจร เยี่ยมเยียนสมาชิก และพบประชาชน จังหวัด ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี" ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2559 อ่านต่อ
 • 23 พ.ค. 59 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ขอเชิญแพทย์เข้าร่วม "โครงการอบรมแพทย์ เพื่อขึ้นทะเบียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม" อ่านต่อ
 • 23 พ.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม รุ่นที่ ๑ (พชศ.๑) อ่านต่อ
 • 16 พ.ค. 59 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา การรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2559 รอบพิเศษ (เพิ่มเติม) อ่านต่อ
 • 12 พ.ค. 59 ข่าวเพื่อสื่อมวลชน กรณีการทุจริตสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ อ่านต่อ
 • 05 พ.ค. 59 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมโครงการอบรมแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม อ่านต่อ
 • 19 เม.ย. 59 โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี พ.ศ. 2559 (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ) และคู่มือใช้ในการดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ อ่านต่อ
  [คำขอทำใบแทน ประกาศนียบัตรฯ, การขอหนังสือรับรองผู้ได้รับการอนุมัติผ่านโครงการฯ, คำขอแปลประกาศนียบัตรฯ และสำเนาเป็นภาษาอังกฤษ
  และ การขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ]
 • 18 เม.ย. 59 ประกาศการรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบันฑิตจากต่างประเทศ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบพิเศษ) อ่านต่อ
 • 13 เม.ย. 59 แถลงการณ์ร่วม แพทยสภา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) อ่านต่อ
 • 12 เม.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน อ่านต่อ
 • 11 เม.ย. 59 การประชุมทิศทางการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในอนาคต ในวันที่ 27 เมษายน 2559 อ่านต่อ
 • 10 เม.ย. 59 "เขาตราหน้าว่าหมอฆ่าคน" บทสัมภาษณ์จากประชาชาติธุรกิจออนไลน์ โดย อุศนา สุวรรณวงค์ ถึงปากคำของผู้เขียนหนังสือที่ได้รับรางวัลชมนาดครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นหนังสือที่ถอดจากประสบการณ์ชีวิต 4 ปี ในระหว่างการถูกฟ้องคดีอาญา ของ "คุณหมอ" พญ.สุดานี บูรณเบญจเสถียร หรือ "หมอเซียง" ผู้ถูกกล่าวหาเป็น "ฆาตกร" อ่านต่อ
 • 08 เม.ย. 59 ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด รอบที่ 2 อ่านต่อ
 • 16 มี.ค. 59 กำหนดการ "แพทยสภาสัญจร เยี่ยมเยียนสมาชิก และพบประชาชน จังหวัด ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี" ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2559 อ่านต่อ
 • 15 มี.ค. 59 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจำปีการอบรม ๒๕๕๙ รอบที่ ๑ อ่านต่อ
 • 01 มี.ค. 59 ความคืบหน้า (ร่าง) กฎหมาย จำนวน 3 ฉบับ อ่านต่อ
 • 15 ก.พ. 59 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ 3 /2559 เรื่อง การรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 2 อ่านต่อ
 • 15 ก.พ. 59 ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๕๙ รอบที่ ๒ อ่านต่อ
 • 15 ก.พ. 59 ประกาศ การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆพ.ศ. ๒๕๕๙ อ่านต่อ
 • 12 ก.พ. 59 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ 2 /2559 เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ
 • 10 ก.พ. 59 แถลงข่าวโครงการแพทย์อาสาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๔ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๔ พรรษา มหาราชินี ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา อ่านต่อ
 • 04 ก.พ. 59 แพทยสภาขอชื่นชม พญ.จิรายุ พุทธให้ อายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ที่จอดรถขวางกลางถนน เร่งลงไปช่วยลุงถูกรถกระบะพุ่งชน จนปลอดภัย อ่านต่อ
 • 20 ม.ค. 59 ลงทะเบียนเพื่อขอทำบัตร MD CARD (เฉพาะนักศึกษาจบใหม่ 2559 เท่านั้น) ได้ที่นี่ อ่านต่อ
 • 18 ม.ค. 59 แพทยสภา เตือนแพทย์ระมัดระวังการโฆษณาการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทางโซเชียลมีเดีย อ่านต่อ
 • 14 ม.ค. 59 แพทยสภาอนุมัติให้นักศึกษาแพทย์ ม.สยามทั้ง 3 รุ่น เรียนชั้นปีที่ 4-5-6 ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อ่านต่อ
 • 11 ม.ค. 59 7สภาวิชาชีพสุขภาพผนึกกำลังออกแถลงการณ์สนับสนุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้คงอยู่และพัฒนาต่อเนื่องให้ยั่งยืน อ่านต่อ
 • 11 ม.ค. 59 โครงการจัดทำหนังสือ 48 ปีแพทยสภา อ่านต่อ
 • 15 ก.ค. 58 วิธีการและขั้นตอนรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการอบรม ๒๕๕๙ อ่านต่อ
 • 07 ก.ค. 58 การศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติในประเทศไทย อ่านต่อ
 • 26 ก.ย. 59 ศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา นำคณะเจ้าหน้าที่แพทยสภา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวัน "มหิดล" ประจำปี 2556 อ่านต่อ
 • 23 ก.ย. 59 ความเป็นมาของการวางพวงมาลาในวันมหิดล จาก อาจารย์ ม.ร.ว. จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ อันน่าประทับใจ อ่านต่อ
 • 13 ก.ย. 59 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2560 รอบที่ 1 อ่านต่อ
 • 02 ก.ย. 59 ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 อ่านต่อ
 • 14 ส.ค. 59 แถลงการณ์สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาตามที่มีข้อเท็จจริงเผยแพร่ใน social media กรณีแพทย์ถูกทำร้ายขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่แพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ อ่านต่อ
 • 28 ก.ค. 59 ประกาศการรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจำปี ๒๕๖๐ อ่านต่อ
 • 25 ก.ค. 59 รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร ปธพ5 (ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5) อ่านต่อ
 • 21 ก.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม รุ่นที่ ๓ (พชศ.๓) อ่านต่อ
 • 21 ก.ค. 59 ประกาศแพทยสภา การกำหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาประเภทต่างๆ ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๐ อ่านต่อ
 • 15 ก.ค. 59 ประกาศผลการประกวดงานเขียนเรื่องเล่าทางการแพทย์ "รักนะจึงบอก" อ่านต่อ
 • 14 มิ.ย. 59 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 12/2559 เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2559 รอบพิเศษ อ่านต่อ
 • 09 มิ.ย. 59 คณะกรรมการแพทยสภาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แพทยสภา วางพวงมาลา เนื่องในวันอานันทมหิดล ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่านต่อ
 • 02 มิ.ย. 59 แถลงข่าวแพทยสภา กรณีของพระเทพญาณมหามุนี วัดพระธรรมกาย อ่านต่อ
 • 24 พ.ค. 59 "ประมวลภาพแพทยสภาสัญจร เยี่ยมเยียนสมาชิก และพบประชาชน จังหวัด ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี" ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2559 อ่านต่อ
 • 23 พ.ค. 59 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ขอเชิญแพทย์เข้าร่วม "โครงการอบรมแพทย์ เพื่อขึ้นทะเบียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม" อ่านต่อ
 • 23 พ.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม รุ่นที่ ๑ (พชศ.๑) อ่านต่อ
 • 16 พ.ค. 59 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา การรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2559 รอบพิเศษ (เพิ่มเติม) อ่านต่อ
 • 12 พ.ค. 59 ข่าวเพื่อสื่อมวลชน กรณีการทุจริตสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ อ่านต่อ
 • 05 พ.ค. 59 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมโครงการอบรมแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม อ่านต่อ
 • 19 เม.ย. 59 โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี พ.ศ. 2559 (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ) และคู่มือใช้ในการดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ อ่านต่อ
 • 18 เม.ย. 59 ประกาศการรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบันฑิตจากต่างประเทศ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบพิเศษ) อ่านต่อ
 • 13 เม.ย. 59 แถลงการณ์ร่วม แพทยสภา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) อ่านต่อ
 • 12 เม.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน อ่านต่อ
 • 11 เม.ย. 59 การประชุมทิศทางการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในอนาคต ในวันที่ 27 เมษายน 2559 อ่านต่อ
 • 10 เม.ย. 59 "เขาตราหน้าว่าหมอฆ่าคน" บทสัมภาษณ์จากประชาชาติธุรกิจออนไลน์ โดย อุศนา สุวรรณวงค์ ถึงปากคำของผู้เขียนหนังสือที่ได้รับรางวัลชมนาดครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นหนังสือที่ถอดจากประสบการณ์ชีวิต 4 ปี ในระหว่างการถูกฟ้องคดีอาญา ของ "คุณหมอ" พญ.สุดานี บูรณเบญจเสถียร หรือ "หมอเซียง" ผู้ถูกกล่าวหาเป็น "ฆาตกร" อ่านต่อ
 • 08 เม.ย. 59 ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด รอบที่ 2 อ่านต่อ
 • 16 มี.ค. 59 กำหนดการ "แพทยสภาสัญจร เยี่ยมเยียนสมาชิก และพบประชาชน จังหวัด ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี" ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2559 อ่านต่อ
 • 15 มี.ค. 59 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจำปีการอบรม ๒๕๕๙ รอบที่ ๑ อ่านต่อ
 • 01 มี.ค. 59 ความคืบหน้า (ร่าง) กฎหมาย จำนวน 3 ฉบับ อ่านต่อ
 • 15 ก.พ. 59 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ 3 /2559 เรื่อง การรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 2 อ่านต่อ
 • 15 ก.พ. 59 ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๕๙ รอบที่ ๒ อ่านต่อ
 • 15 ก.พ. 59 ประกาศ การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆพ.ศ. ๒๕๕๙ อ่านต่อ
 • 12 ก.พ. 59 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ 2 /2559 เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ
 • 10 ก.พ. 59 แถลงข่าวโครงการแพทย์อาสาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๔ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๔ พรรษา มหาราชินี ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา อ่านต่อ
 • 04 ก.พ. 59 แพทยสภาขอชื่นชม พญ.จิรายุ พุทธให้ อายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ที่จอดรถขวางกลางถนน เร่งลงไปช่วยลุงถูกรถกระบะพุ่งชน จนปลอดภัย อ่านต่อ
 • 20 ม.ค. 59 ลงทะเบียนเพื่อขอทำบัตร MD CARD (เฉพาะนักศึกษาจบใหม่ 2559 เท่านั้น) ได้ที่นี่ อ่านต่อ
 • 18 ม.ค. 59 แพทยสภา เตือนแพทย์ระมัดระวังการโฆษณาการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทางโซเชียลมีเดีย อ่านต่อ
 • 14 ม.ค. 59 แพทยสภาอนุมัติให้นักศึกษาแพทย์ ม.สยามทั้ง 3 รุ่น เรียนชั้นปีที่ 4-5-6 ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อ่านต่อ
 • 11 ม.ค. 59 7สภาวิชาชีพสุขภาพผนึกกำลังออกแถลงการณ์สนับสนุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้คงอยู่และพัฒนาต่อเนื่องให้ยั่งยืน อ่านต่อ
 • 11 ม.ค. 59 โครงการจัดทำหนังสือ 48 ปีแพทยสภา อ่านต่อ
 • 15 ก.ค. 58 วิธีการและขั้นตอนรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการอบรม ๒๕๕๙ อ่านต่อ
 • 07 ก.ค. 58 การศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติในประเทศไทย อ่านต่อ

เตือนภัย! จากใจแพทยสภา

 

Multimedia

สัมภาษณ์พิเศษ : "ไขข้อข้องใจ ศัลยกรรม Face Off" ข่าว onenews

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางระบบสาธารณสุขไทยในทศวรรษหน้า”

รู้ทันโจร! ยานอนหลับป้ายหน้าอกชวนหลับนอน แล้วรูดทรัพย์


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US