ข่าวประชาสัมพันธ์


 • 06 มิ.ย. 61
  ประกาศคณะอนุกรรมการโครงการหมอชวนวิ่ง เรื่องสอบราคาการจ้างผู้ดำเนินการโครงการหมอวิ่ง (ระยะเวลาการดำเนินงาน มิถุนายน – พฤศจิกายน 2561) อ่านต่อ
 • 04 มิ.ย. 61
  [ขยายเวลา!! ถึง 29/06/2561] ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา จำนวน 6 ตำแหน่ง อ่านต่อ
 • 16 พ.ค. 61
  การประชุมวิชาการ 50ปี แพทยสภา อ่านต่อ
 • 16 พ.ค. 61
  แพทยสภา และแพทยสมาคมฯ พบแพทย์จบใหม่ 2561 อ่านต่อ
 • 11 พ.ค. 61
  ประกาศ การรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2561 รอบ 2 อ่านต่อ
 • 04 พ.ค. 61
  แพทยสภา คณะอนุกรรมการหมอชวนวิ่ง ประชุมร่วมผู้แทน 77 จังหวัด อ่านต่อ
 • 25 เม.ย. 61
  ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ อ่านต่อ
 • 19 เม.ย. 61
  โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ ๒ อ่านต่อ
 • 11 พ.ค. 61
  ประกาศแพทยสภา คณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562-2564 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา อ่านต่อ
 • 03 เม.ย. 61
  ประกาศ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2561 รอบที่ 2 อ่านต่อ
 • 13 มี.ค. 61
  ประกาศรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่างๆ ประจำปี 2561 อ่านต่อ
 • 08 มี.ค. 61
  แถลงข่าว 50 ปีแพทยสภา กับภารกิจดูแลแพทย์ และสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาให้ประชาชน อ่านต่อ
 • 07 มี.ค. 61
  กำหนดการ งานแถลงข่าว "แพทยสภาในโอกาสครบ ๕๐ ปี พร้อมเปิดตัวโครงการต่างๆ" อ่านต่อ
 • 14 ก.พ. 61
  ใบรับรองแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา ตามมติคณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 8/2551 อ่านต่อ
 • 09 ก.พ. 61
  ข้อควรระวังในการให้บริการโทรเวช (Telemedicine) อ่านต่อ
 • 08 ก.พ. 61
  แพทยสภาร่วมแสดงความยินดี ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระ พ.ศ.2561 - 2562 อ่านต่อ
 • 05 ก.พ. 61
  องค์การเภสัชกรรรมฯจะจัดประขุมวิชาการเรื่อง การวิจัยและพัฒนาสารสกัดกัญชาและกัญชงทางการแพทย์เพื่อการพัฒนาประเทศ อ่านต่อ
 • 31 ม.ค. 61
  ประกาศแพทยสภา เรื่อง "การกำหนดกรอบเวลาการทำงานของแพทย์ภาครัฐ" และขอทราบความคิดเห็น อ่านต่อ
 • 23 ม.ค. 61
  โครงการประชุมวิชาการในโอกาสครบ ๕๐ ปีแพทยสภา อ่านต่อ
 • 17 ม.ค. 61
  แถลงข่าวสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา กรณีความรุนแรงในสถานพยาบาลที่เกิดขึ้นระหว่างผู้มาใช้บริการกับแพทย์ที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ อ่านต่อ
 • 05 ม.ค. 61
  ขอความร่วมมือโปรดส่งรูปภาพหรือเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย อ่านต่อ

เตือนภัย! จากใจแพทยสภา


 ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US