ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 05 พ.ค. 59 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมโครงการอบรมแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม อ่านต่อ
 • 19 เม.ย. 59 โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี พ.ศ. 2559 (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ) และคู่มือใช้ในการดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ อ่านต่อ
  [คำขอทำใบแทน ประกาศนียบัตรฯ, การขอหนังสือรับรองผู้ได้รับการอนุมัติผ่านโครงการฯ, คำขอแปลประกาศนียบัตรฯ และสำเนาเป็นภาษาอังกฤษ
  และ การขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ]
 • 18 เม.ย. 59 ประกาศการรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบันฑิตจากต่างประเทศ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบพิเศษ) อ่านต่อ
 • 13 เม.ย. 59 แถลงการณ์ร่วม แพทยสภา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) อ่านต่อ
 • 12 เม.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน อ่านต่อ
 • 11 เม.ย. 59 การประชุมทิศทางการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในอนาคต ในวันที่ 27 เมษายน 2559 อ่านต่อ
 • 10 เม.ย. 59 "เขาตราหน้าว่าหมอฆ่าคน" บทสัมภาษณ์จากประชาชาติธุรกิจออนไลน์ โดย อุศนา สุวรรณวงค์ ถึงปากคำของผู้เขียนหนังสือที่ได้รับรางวัลชมนาดครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นหนังสือที่ถอดจากประสบการณ์ชีวิต 4 ปี ในระหว่างการถูกฟ้องคดีอาญา ของ "คุณหมอ" พญ.สุดานี บูรณเบญจเสถียร หรือ "หมอเซียง" ผู้ถูกกล่าวหาเป็น "ฆาตกร" อ่านต่อ
 • 08 เม.ย. 59 ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด รอบที่ 2 อ่านต่อ
 • 24 มี.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน) อ่านต่อ
 • 16 มี.ค. 59 กำหนดการ "แพทยสภาสัญจร เยี่ยมเยียนสมาชิก และพบประชาชน จังหวัด ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี" ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2559 อ่านต่อ
 • 15 มี.ค. 59 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจำปีการอบรม ๒๕๕๙ รอบที่ ๑ อ่านต่อ
 • 10 มี.ค. 59 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน อ่านต่อ
 • 01 มี.ค. 59 ความคืบหน้า (ร่าง) กฎหมาย จำนวน 3 ฉบับ อ่านต่อ
 • 15 ก.พ. 59 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ 3 /2559 เรื่อง การรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 2 อ่านต่อ
 • 15 ก.พ. 59 ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๕๙ รอบที่ ๒ อ่านต่อ
 • 15 ก.พ. 59 ประกาศ การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆพ.ศ. ๒๕๕๙ อ่านต่อ
 • 12 ก.พ. 59 แพทยสภาให้การต้อนรับผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ จาก Northern State Medical University, สหพันธรัฐรัสเซีย อ่านต่อ
 • 12 ก.พ. 59 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ 2 /2559 เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ
 • 10 ก.พ. 59 แถลงข่าวโครงการแพทย์อาสาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๔ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๔ พรรษา มหาราชินี ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา อ่านต่อ
 • 09 ก.พ. 59 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อ่านต่อ
 • 04 ก.พ. 59 แพทยสภาขอชื่นชม พญ.จิรายุ พุทธให้ อายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ที่จอดรถขวางกลางถนน เร่งลงไปช่วยลุงถูกรถกระบะพุ่งชน จนปลอดภัย อ่านต่อ
 • 27 ม.ค. 59 ภาพกิจกรรมแพทยสภาสัญจร จังหวัดเชียงราย วันที่ 27-29 มกราคม 2559 อ่านต่อ
 • 25 ม.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา (ตำแหน่งนิติกร) อ่านต่อ
 • 20 ม.ค. 59 ลงทะเบียนเพื่อขอทำบัตร MD CARD (เฉพาะนักศึกษาจบใหม่ 2559 เท่านั้น) ได้ที่นี่ อ่านต่อ
 • 18 ม.ค. 59 แพทยสภา เตือนแพทย์ระมัดระวังการโฆษณาการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทางโซเชียลมีเดีย อ่านต่อ
 • 15 ม.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่งนิติกร แพทยสภา) อ่านต่อ
 • 14 ม.ค. 59 แพทยสภาอนุมัติให้นักศึกษาแพทย์ ม.สยามทั้ง 3 รุ่น เรียนชั้นปีที่ 4-5-6 ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อ่านต่อ
 • 13 ม.ค. 59 แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่ 2 และ นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา ต้อนรับคณะผู้ปกครองของนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยสยาม อ่านต่อ
 • 11 ม.ค. 59 7สภาวิชาชีพสุขภาพผนึกกำลังออกแถลงการณ์สนับสนุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้คงอยู่และพัฒนาต่อเนื่องให้ยั่งยืน อ่านต่อ
 • 11 ม.ค. 59 โครงการจัดทำหนังสือ 48 ปีแพทยสภา อ่านต่อ
 • 08 ม.ค. 59 ข่าวดี!!! ขยายเวลารับต้นฉบับประกวดเรื่องเล่าทางการแพทย์ อ่านต่อ
 • 15 ก.ค. 58 วิธีการและขั้นตอนรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการอบรม ๒๕๕๙ อ่านต่อ
 • 07 ก.ค. 58 การศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติในประเทศไทย อ่านต่อ
 • 11 ต.ค. 58 ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๕๙ อ่านต่อ
 • 05 ส.ค. 58 การรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ
 • 04 ธ.ค. 58 โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี พ.ศ. 2558
  [คำขอทำใบแทน ประกาศนียบัตรฯ ,การขอหนังสือรับรองผู้ได้รับการอนุมัติผ่านโครงการฯ ,คำขอแปลประกาศนียบัตรฯ และสำเนาเป็นภาษาอังกฤษ
  และ การขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ]
  อ่านต่อ
 • 04 ธ.ค. 58 ประมวลภาพกิจกรรม 47ปี แพทยสภา อ่านต่อ
 • 29 ธ.ค. 58 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีคุณภาพและยั่งยืน อ่านต่อ
 • 04 ธ.ค. 58 ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ อ่านต่อ
 • 02 ธ.ค. 58 แพทยสภาขอชื่นชม และแสดงความยินดีกับ นพ.สันติ ลาภเบญจกุล ผู้ได้รับรางวัลคนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ ๗ สาขาผู้สร้างแรงบันดาลใจ อ่านต่อ
 • 28 พ.ย 58 แพทยสภาจัดสัมมนา ถอดบทเรียนทางการแพทย์ สร้างขวัญกำลังใจให้แพทย์ในการรักษาผู้ป่วยและหาแนวทางป้องกันการฟ้องร้อง อ่านต่อ
 • 19 พ.ย 58 แพทยสภารับมอบเงินสนับสนุน โครงการแพทยสภาสัญจร จาก The Act Now Children's Fund จำนวน 200,000 บาท เพื่อเด็ก และผู้ยากไร้ที่แม่สายและท่าขี้เหล็ก อ่านต่อ
 • 17 พ.ย 58 หนังสือวิชาการปธพ.3 อ่านต่อ
 • 13 พ.ย 58 แพทยสภาแก้ปัญหากรณีโรงพยาบาลตำรวจยกเลิกความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสยาม อ่านต่อ
 • 13 พ.ย 58 ขอแสดงความอาลัยในการจากไปของ ท่านอาจารย์ นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ อดีตกรรมการแพทยสภา อ่านต่อ
 • 05 พ.ย 58 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง นิติกร จำนวน 3 อัตรา อ่านต่อ
 • 05 พ.ย 58 แพทยสภาส่งหนังสือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ อ่านต่อ
 • 03 พ.ย 58 แพทยสภาขอขอบคุณแพทย์อาสาในโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติฯครั้งที่ 3 อ่านต่อ

เตือนภัย! จากใจแพทยสภา

 

Multimedia

สัมภาษณ์พิเศษ : "ไขข้อข้องใจ ศัลยกรรม Face Off" ข่าว onenews

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางระบบสาธารณสุขไทยในทศวรรษหน้า”

รู้ทันโจร! ยานอนหลับป้ายหน้าอกชวนหลับนอน แล้วรูดทรัพย์


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US