ภาษาไทย | English
 
 
 
 
 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
ประจำวันที่ 1 ก.ย - 30 พ.ย 58
Association of Southeast Asian Nations HealthCare Services Sectoral Working Group HSSWG
 
FLASH PLAYER
ADOBE READER
JAVA VIRTUAL MACHINE
 
ข่าวเด่น
ประกาศ
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “ถอดบทเรียนคดีทางการแพทย์” : :
อ่านต่อ >>
วิธีการและขั้นตอนรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการอบรม ๒๕๕๙ : :
อ่านต่อ >>
การศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติในประเทศไทย : :
อ่านต่อ >>
ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปี 2558 รอบ 1 : :
อ่านต่อ >>
ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๕๙ : :
อ่านต่อ >>
ประกาศรับสมัครสอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ปี 58 : :
อ่านต่อ >>
การรับสมัครผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ เข้าฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด
ประจำปี พ.ศ. 2559
: :

อ่านต่อ >>
โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี พ.ศ. 2558: :
คำขอทำใบแทน ประกาศนียบัตรฯ ,การขอหนังสือรับรองผู้ได้รับการอนุมัติผ่านโครงการฯ ,คำขอแปลประกาศนียบัตรฯ และสำเนาเป็นภาษาอังกฤษ   และ  การขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ]
อ่านต่อ >>
ประมวลภาพกิจกรรม 47ปี แพทยสภา : :
อ่านต่อ >>

19 พ.ย. 58 แพทยสภารับมอบเงินสนับสนุน โครงการแพทยสภาสัญจร จาก The Act Now Children's Fund จำนวน 200,000 บาท เพื่อเด็ก และผู้ยากไร้ที่แม่สายและท่าขี้เหล็ก : :
อ่านต่อ >>
17 พ.ย. 58 หนังสือวิชาการปธพ.3 : :
อ่านต่อ >>
13 พ.ย. 58 แพทยสภาแก้ปัญหากรณีโรงพยาบาลตำรวจยกเลิกความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสยาม : :
จากกรณีปัญหาการยกเลิกความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลตำรวจ และมหาวิทยาลัยสยาม ในการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์ ระดับชั้นคลินิก (ปีที่ 4-6)... อ่านต่อ >>
13 พ.ย. 58 ขอแสดงความอาลัยในการจากไปของ ท่านอาจารย์ นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ อดีตกรรมการแพทยสภา : :
เมื่อเวลา 03.00 น.วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่... อ่านต่อ >>
05 พ.ย. 58 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง นิติกร จำนวน 3 อัตรา : :
ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข หมดเขตรับสมัคร วันที่ 4 ธันวาคม 2558... อ่านต่อ >>
05 พ.ย. 58 แพทยสภาส่งหนังสือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ : :
อ่านต่อ >>
03 พ.ย. 58 แพทยสภาขอขอบคุณแพทย์อาสาในโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติฯครั้งที่ 3 : :
อ่านต่อ >>
03 พ.ย. 58 ***แพทยสภาเตือนประชาชน*** : :
แพทยสภาเตือนประชาชนให้ระวังการแอบอ้างของคลินิกและแพทย์ในการใช้สเต็มเซลล์เพื่อการรักษาโรคที่ยังไม่เป็นมาตรฐาน ... อ่านต่อ >>
03 พ.ย. 58 :: ร่าง พ.ร.บ.เซลล์ทางการแพทย์ นิยามสับสน- วงการ. วงการแพทย์เเตกแยก 2 พฤศจิกายน 58 โดย ผศ.นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ : :
ที่มาข่าว :: www.isranews.org... อ่านต่อ >>
27 ต.ค. 58 :: โครงการ “แพทยสภาพบประชาชน” และเยี่ยมเยียนสมาชิกจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 27 – 29 มกราคม 2559 : :
วันที่ 27 มกราคม 2559 ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการให้ผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลแม่สาย
วันที่ 28 มกราคม 2559 ให้บริการตรวจรักษา และผ่าตัดผู้ป่วยโรคหูน้ำหนวก ที่โรงพยาบาลท่าขี้เหล็ก
วันที่ 29 มกราคม 2559 "แพทยสภาเยี่ยมเยียนสมาชิก" รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์...
อ่านต่อ >>
 
13 พ.ย. 58 แพทยสภาแก้ปัญหากรณีโรงพยาบาลตำรวจยกเลิกความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสยาม : :
จากกรณีปัญหาการยกเลิกความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลตำรวจ และมหาวิทยาลัยสยาม ในการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์ ระดับชั้นคลินิก (ปีที่ 4-6)... อ่านต่อ >>
13 พ.ย. 58 ขอแสดงความอาลัยในการจากไปของ ท่านอาจารย์ นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ อดีตกรรมการแพทยสภา : :
เมื่อเวลา 03.00 น.วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่... อ่านต่อ >>
05 พ.ย. 58 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง นิติกร จำนวน 3 อัตรา : :
ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข หมดเขตรับสมัคร วันที่ 4 ธันวาคม 2558... อ่านต่อ >>
05 พ.ย. 58 แพทยสภาส่งหนังสือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ : :
อ่านต่อ >>
03 พ.ย. 58 แพทยสภาขอขอบคุณแพทย์อาสาในโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติฯครั้งที่ 3 : :
อ่านต่อ >>
03 พ.ย. 58 ***แพทยสภาเตือนประชาชน*** : :
แพทยสภาเตือนประชาชนให้ระวังการแอบอ้างของคลินิกและแพทย์ในการใช้สเต็มเซลล์เพื่อการรักษาโรคที่ยังไม่เป็นมาตรฐาน ... อ่านต่อ >>
27 ต.ค. 58 :: โครงการ “แพทยสภาพบประชาชน” และเยี่ยมเยียนสมาชิกจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 27 – 29 มกราคม 2559 : :
วันที่ 27 มกราคม 2559 ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการให้ผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลแม่สาย
วันที่ 28 มกราคม 2559 ให้บริการตรวจรักษา และผ่าตัดผู้ป่วยโรคหูน้ำหนวก ที่โรงพยาบาลท่าขี้เหล็ก
วันที่ 29 มกราคม 2559 "แพทยสภาเยี่ยมเยียนสมาชิก" รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์... อ่านต่อ >>
19 ต.ค. 58 ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา และ นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ประธาน นักศึกษา ปธพ.3 กราบทูลรายงานและทูลเกล้าถวายหนังสือสรุปโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทาง : :
เฉลิมพระเกียรติฯ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี... อ่านต่อ >>
09 ต.ค. 58 แพทยสภา จัดงานครบรอบ 47 ปี มอบผลงานวิจัยสถาบันพระปกเกล้าให้ รมว.สธ. แก้ปัญหาวงการแพทย์ไทยด้วยธรรมาภิบาล : :
อ่านต่อ >>
08 ต.ค. 58 นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา ทำพิธีบวงสรวงเจ้าที่ และลงเสาเข็มเสาแรกของอาคารที่ทำการสภาวิชาชีพ ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี : :
(ซึ่งตรงกับวันออก พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 ที่ลงนามเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2511 และมีผลวันที่ 9 ตุลาคม 2511)... อ่านต่อ >>
27 ต.ค. 58 :: โครงการ “แพทยสภาพบประชาชน” และเยี่ยมเยียนสมาชิกจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 27 – 29 มกราคม 2559 : :
วันที่ 27 มกราคม 2559 ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการให้ผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลแม่สาย
วันที่ 28 มกราคม 2559 ให้บริการตรวจรักษา และผ่าตัดผู้ป่วยโรคหูน้ำหนวก ที่โรงพยาบาลท่าขี้เหล็ก
วันที่ 29 มกราคม 2559 "แพทยสภาเยี่ยมเยียนสมาชิก" รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์... อ่านต่อ >>
19 ต.ค. 58 ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา และ นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ประธาน นักศึกษา ปธพ.3 กราบทูลรายงานและทูลเกล้าถวายหนังสือสรุปโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทาง : :
เฉลิมพระเกียรติฯ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี... อ่านต่อ >>
09 ต.ค. 58 แพทยสภา จัดงานครบรอบ 47 ปี มอบผลงานวิจัยสถาบันพระปกเกล้าให้ รมว.สธ. แก้ปัญหาวงการแพทย์ไทยด้วยธรรมาภิบาล : :
อ่านต่อ >>
08 ต.ค. 58 นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา ทำพิธีบวงสรวงเจ้าที่ และลงเสาเข็มเสาแรกของอาคารที่ทำการสภาวิชาชีพ ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี : :
(ซึ่งตรงกับวันออก พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 ที่ลงนามเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2511 และมีผลวันที่ 9 ตุลาคม 2511)... อ่านต่อ >>
08 ต.ค. 58 แพทยสภาร่วมแสดงความยินดี ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ : :
อ่านต่อ >>
08 ต.ค. 58 ภาพงานทำบุญวันสถาปนา แพทยสภา47 ปี 8 ตุลาคม 2558 : :
อ่านต่อ >>
30 ก.ย. 58 กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2558 ของแพทยสภา ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 47 ปี แพทยสภา ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 : :
ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ปีนี้จัดปาฐกถาพิเศษจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และท่านองคมนตรี ตามด้วยเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 3 จำนวน 10 หัวข้อเรื่องน่าสนใจ... อ่านต่อ >>
28 ก.ย. 58 แพทยสภาเข้าร่วมประชุม "คณะกรรมการประสานงานด้านการแพทย์ของอาเซียน ครั้งที่ 16" ณ ประเทศสิงคโปร์ : :
16th AJCCM (The 16th Meeting of the ASEAN Joint Coordinating Committee on Medical Practitioners)... อ่านต่อ >>
25 ก.ย. 58 ฤกษ์ดี วันมหิดล เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 : :
อ่านต่อ >>
25 ก.ย. 58 นายแพทย์เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์ กรรมการบริหารแพทยสภา/ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา พร้อมเจ้าหน้าที่แพทยสภา ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน ณ กระทรวงสาธารณสุข : :
อ่านต่อ >>
19 พ.ย. 58 แพทยสภารับมอบเงินสนับสนุน โครงการแพทยสภาสัญจร จาก The Act Now Children's Fund จำนวน 200,000 บาท เพื่อเด็ก และผู้ยากไร้ที่แม่สายและท่าขี้เหล็ก : :
อ่านต่อ >>
13 พ.ย. 58 แพทยสภาแก้ปัญหากรณีโรงพยาบาลตำรวจยกเลิกความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสยาม : :
จากกรณีปัญหาการยกเลิกความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลตำรวจ และมหาวิทยาลัยสยาม ในการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์ ระดับชั้นคลินิก (ปีที่ 4-6)... อ่านต่อ >>
05 พ.ย. 58 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง นิติกร จำนวน 3 อัตรา : :
ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข หมดเขตรับสมัคร วันที่ 4 ธันวาคม 2558... อ่านต่อ >>
05 พ.ย. 58 แพทยสภาส่งหนังสือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ : :
อ่านต่อ >>
03 พ.ย. 58 แพทยสภาขอขอบคุณแพทย์อาสาในโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติฯครั้งที่ 3 : :
อ่านต่อ >>
27 ต.ค. 58 :: โครงการ “แพทยสภาพบประชาชน” และเยี่ยมเยียนสมาชิกจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 27 – 29 มกราคม 2559 : :
วันที่ 27 มกราคม 2559 ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการให้ผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลแม่สาย
วันที่ 28 มกราคม 2559 ให้บริการตรวจรักษา และผ่าตัดผู้ป่วยโรคหูน้ำหนวก ที่โรงพยาบาลท่าขี้เหล็ก
วันที่ 29 มกราคม 2559 "แพทยสภาเยี่ยมเยียนสมาชิก" รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์... อ่านต่อ >>
19 ต.ค. 58 ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา และ นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ประธาน นักศึกษา ปธพ.3 กราบทูลรายงานและทูลเกล้าถวายหนังสือสรุปโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทาง : :
เฉลิมพระเกียรติฯ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี... อ่านต่อ >>
09 ต.ค. 58 แพทยสภา จัดงานครบรอบ 47 ปี มอบผลงานวิจัยสถาบันพระปกเกล้าให้ รมว.สธ. แก้ปัญหาวงการแพทย์ไทยด้วยธรรมาภิบาล : :
อ่านต่อ >>
08 ต.ค. 58 นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา ทำพิธีบวงสรวงเจ้าที่ และลงเสาเข็มเสาแรกของอาคารที่ทำการสภาวิชาชีพ ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี : :
(ซึ่งตรงกับวันออก พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 ที่ลงนามเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2511 และมีผลวันที่ 9 ตุลาคม 2511)... อ่านต่อ >>
08 ต.ค. 58 แพทยสภาร่วมแสดงความยินดี ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ : :
อ่านต่อ >>Slideshow image
 
Visits : 1,111,650

*Remark : Start Date : 1 Nov 2013 to 26 Nov 2015

ข้อมูลที่ควรทราบ
บทความเผยแพร่
ข่าวจากสื่อมวลชน
 
17 พ.ย. 58 หนังสือวิชาการปธพ.3 : :
อ่านต่อ >>
05 พ.ย. 58 แพทยสภาส่งหนังสือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ : :
อ่านต่อ >>
16 ก.ย. 58 แถลงข่าว กระทรวงสาธารณสุขและภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ร่วมกันประกาศสิทธิของผู้ป่วยและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย : :
อ่านต่อ >>
08 ก.ย. 58 คู่มือการใช้ภาษา ไทย อังกฤษ พม่า เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนต่างด้าว : :
Manual Using Four Languages Thai-English-Myanmar-Cambodian For Health Personnel in Providing Services to Foreigners โดย สำนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข... อ่านต่อ >>
23 ส.ค. 58 คำประกาศ "สิทธิ" และ "ข้อพึงปฏิบัติ" ของผู้ป่วย ฉบับใหม่ ออกโดย ๖ สภาวิชาชีพ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ : :
อ่านต่อ >>
17 พ.ย. 58  หนังสือวิชาการปธพ.3 : :
อ่านต่อ >>
10 ก.ย. 58  จรรยาบรรณนักวิจัย : :
ข้อมูลจากเอกสารเผยแพร่ของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม... อ่านต่อ >>
24 ส.ค. 58  แถลงข่าวแพทยสภา ประกวดสารคดี “เรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก …” : :
อ่านต่อ >>
04 ส.ค. 58  แพทยสภาแถลงข่าวกรณี “จริยธรรมและการทำวิจัยในคนด้านเซลล์ต้นกำเนิด” : :
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30น.ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี... อ่านต่อ >>
29 ก.ค. 58  แพทยสภาแถลงข่าวกรณี พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ : :
29 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ... อ่านต่อ >>
แนวทางการบันทึกเวชระเบียน 

     การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดูแลรักษาผู้ป่วย เกิดการสื่อสารที่ดีระหว่าง... : : อ่านต่อ>>

03 พ.ย. 58 :: ร่าง พ.ร.บ.เซลล์ทางการแพทย์ นิยามสับสน- วงการ. วงการแพทย์เเตกแยก 2 พฤศจิกายน 58 โดย ผศ.นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ : :
ที่มาข่าว :: www.isranews.org... อ่านต่อ >>
21 ก.ย. 58 ประมวลภาพกิจกรรมแพทยสภาลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนสมาชิก จ.กาฬสินธ์ุ : :
อ่านต่อ >>
16 ก.ย. 58 แถลงข่าว กระทรวงสาธารณสุขและภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ร่วมกันประกาศสิทธิของผู้ป่วยและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย : :
อ่านต่อ >>
24 ส.ค. 58 แถลงข่าวแพทยสภา ประกวดสารคดี “เรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก …” : :
อ่านต่อ >>
21 ม.ค. 58 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ศ.นพ.ประสิทธิ วัฒนาภา คณบดี ศิริราชฯ คนใหม่ : :
อ่านต่อ >>
 
 
 
ติดต่อแพทยสภา : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์/Tel : 02-5901886 โทรสาร/Fax : 02-5918614-5 / ฝ่ายจริยธรรม 02-5897700,02-5898800 / ฝ่ายทะเบียน 02-5901884 Fax 02-5901883 /
ฝ่ายบริหาร
02-5901888-9 / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-5901886 / ฝ่ายฝึกอบรม 02-5901880 / ฝ่ายนโยบาย 02-5901887 /  Email : tmc@tmc.or.th

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต