ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 22 พ.ค. 60 แถลงการณ์แพทยสภา กรณีระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อ่านต่อ
 • 18 พ.ค. 60 แพทยสภา ร่วมยินดีแพทย์จบใหม่ อ่านต่อ
 • 08 พ.ค. 60 วิธีการใช้งานระบบตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมสำหรับแพทย์จบใหม่ 2560 อ่านต่อ
 • 08 พ.ค. 60 ประกาศ การรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2560 รอบพิเศษ อ่านต่อ
 • 08 พ.ค. 60 แพทยสภา ร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการแพทยสภาโดยตำแหน่งใหม่ 3 ท่าน อ่านต่อ
 • 04 พ.ค. 60 ประกาศ ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2560 รอบ 2 อ่านต่อ
 • 01 พ.ค. 60 ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อ่านต่อ
 • 27 เม.ย. 60 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม) อ่านต่อ
 • 24 เม.ย. 60 แพทยสภาเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่องการปฏิรูปกระบวนการพิจารณาคดีจริยธรรม ... อ่านต่อ
 • 21 เม.ย. 60 ผนึกกำลังแพทย์ไทย เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิฯ ชมรมฯ และนศ.หลักสูตร ปธพ.5 อ่านต่อ
 • 12 เม.ย. 60 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ .... อ่านต่อ
 • 11 เม.ย. 60 ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมวิ่งไปกับหมอ พยา-ธิ ในวันที่ 4 มิ.ย. ที่สวนหลวง ร.9 เวลา 6.00 น. รายได้สมทบกองทุนการก่อสร้างอาคาร และซื้อเครื่องมือแพทย์... อ่านต่อ
 • 05 เม.ย. 60 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการหัวข้อ "โรงพยาบาลคิดนอกกรอบ Health tech Help Thai" อ่านต่อ
 • 03 เม.ย. 60 ประกาศ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ใช้ทุน/ แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 อ่านต่อ
 • 28 มี.ค. 60 แพทยสภาร่วมแสดงความยินดี รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร ได้รับรางวัลนักเวชศาสตร์การป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2559 อ่านต่อ
 • 31 มี.ค. 60 ปธพ.5 ประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อจัดทำโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ
 • 28 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานแพทยสภา (ตำแหน่งนิติกร) อ่านต่อ
 • 23 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานแพทยสภา (ตำแหน่งนิติกร) ... ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560 อ่านต่อ
 • 10 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายจริยธรรม อ่านต่อ
 • 02 มี.ค. 60 คำแถลงเลขาธิการแพทยสภา นายแพทย์สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ ต่อคณะกรรมการแพทยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 อ่านต่อ
 • 02 มี.ค. 60 แถลงข่าวแพทยสภา เปิดตัวคณะผู้บริหารแพทยสภา วาระใหม่ พ.ศ. 2560 – 2562 อ่านต่อ
 • 10 ก.พ. 60 ประกาศการรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ เข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2560 รอบ 2 อ่านต่อ
 • 09 ก.พ. 60 รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่สอง ต้อนรับ Mr. Keiske Karaki เลขานุการเอก สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนประสานความร่วมมือเพื่อนำ Prof. Takagi, MD. และคณะจาก Showa University เข้าพบผู้บริหารของแพทยสภา .... อ่านต่อ
 • 09 ก.พ. 60 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ
 • 07 ก.พ. 60 รวมประกาศรายชื่อคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ของ แพทยสภา 2560 อ่านต่อ
 • 07 ก.พ. 60 ประกาศการยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ พ.ศ.๒๕๖๐ อ่านต่อ
 • 03 ก.พ. 60 ผลการเลือกตั้งนายกแพทยสภา วาระใหม่ อ่านต่อ
 • 26 ม.ค. 60 ขอเชิญร่วมพิธีปิดโครงการ แพทย์อาสาร่วมใจ ถวายเป็นพระราชกุศล (๑๐๙ วัน) วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ อ่านต่อ
 • 18 ม.ค. 60 ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ อ่านต่อ
 • 16 ม.ค. 60 กำหนดการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2560-2562 วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 อ่านต่อ
 • 11 ม.ค. 60 แพทยสภาประสานกับกระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลัย และคณะภาคส่งแพทย์มากกว่า 10 คนเข้าช่วยในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ อ่านต่อ
 • 29 ธ.ค. 59 แพทยสภาเปิดรับ นิติกร จำนวน 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 5-31 มกราคม 2560 อ่านต่อ

เตือนภัย! จากใจแพทยสภา

 

Multimedia

สัมภาษณ์พิเศษ : "ไขข้อข้องใจ ศัลยกรรม Face Off" ข่าว onenews

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางระบบสาธารณสุขไทยในทศวรรษหน้า”

รู้ทันโจร! ยานอนหลับป้ายหน้าอกชวนหลับนอน แล้วรูดทรัพย์


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US