ฝ่ายทะเบียน


ขอรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ ฉบับจริง

กรุณากดที่ลิ้งค์เพื่อกรอกข้อมูล Click here

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง

โทรศัพท์ 02-590-1884, 092-493-6242 หรือติดต่อทาง E-mail: rgtmc.th@gmail.com


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US