ฝ่ายทะเบียน


การชำระค่าธรรมเนียม

  1. โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี แพทยสภา เลขที่ 3402011744 บัญชีออมทรัพย์ สาขาย่อย กระทรวงสาธารณสุข
  2. ส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ , เลขที่ใบอนุญาต, ติดต่อสาขาแพทย์เฉพาะทาง และที่อยู่จัดส่ง โดยแฟ็กซ์ มาที่ 02-590-1883 หรือส่ง E-mail: nok.tmc@gmail.com


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US