ฝ่ายทะเบียน


การชำระค่าธรรมเนียม

  1. โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี แพทยสภา เลขที่ 3402011744 บัญชีออมทรัพย์ สาขาย่อย กระทรวงสาธารณสุข
  2. ส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ , เลขที่ใบอนุญาต, ติดต่อสาขาแพทย์เฉพาะทาง และที่อยู่จัดส่ง
    มาที่ E-mail: rgtmc.th@gmail.com
    สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ โทรศัพท์ 02-590-1884, 092-493-6242


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US