ฝ่ายทะเบียน


เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

ส่งคำขอไปยังแพทยสภา พร้อมหลักฐาน คือ

 1. Download : คำขอแปลและรับรองเอกสารภาษาอังกฤษ
 2. สำเนาเอกสารที่ต้องการเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 3. ค่าธรรมเนียม
  • แปลใบอนุญาต, หนังสืออนุมัติฯ, วุฒิบัตรฯ ฉบับละ 500 บาท
  • หนังสือรับรอง Good Standing, รับรองแบบฟอร์มต่างประเทศ ฉบับละ 1,000 บาท
  • ค่ารับรองสำเนา ฉบับละ 200 บาท (ถ้าต้องการ)
  • ค่าคำขอ 100 บาท (ต่อครั้ง)
 4. หลักฐานการชำระเงิน

การชำระค่าธรรมเนียม

โอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารไทยพานิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี แพทยสภา เลขที่บัญชี 340-2011-74-4


ส่งคำขอ และใบโอนเงินมาที่
E-mail: rg@tmc.or.th หรือ
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ โทรศัพท์ 02-590-1884, 092-493-6242


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต