ฝ่ายทะเบียน


หนังสือรับรองวุฒิบัตรฯ หนังสือรับรองหนังสืออนุมัติฯ

Download : แบบฟอร์ม

ค่าธรรมเนียม 600 บาท

  1. โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี แพทยสภา เลขที่ 3402011744 บัญชีออมทรัพย์ สาขาย่อย กระทรวงสาธารณสุข
  2. ส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ , เลขที่ใบอนุญาต, ชื่อสาขาแพทย์เฉพาะทาง และที่อยู่จัดส่ง โดยแฟ็กซ์ มาที่ 02-590-1883 หรือส่ง E-mail: nok.tmc@gmail.com

ติดต่อ โทรศัพท์ : 02-590-1884, 092-493-6242 E-mail : nok.tmc@gmail.com


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US