ฝ่ายทะเบียน


กรณีขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือเอกสารสูญหาย ให้ใช้ คำขอใบแทนเพื่อแก้ไข

ส่ง Download : คำขอใบแทน ไปยังแพทยสภา พร้อมหลักฐาน คือ

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 3. ภาพถ่ายปัจจุบัน จำนวน 3 รูป ขนาด 4x5 ซม. รูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ยิ้มเห็นฟัน โดยสวมชุดครุย/ชุดราชการ/เสื้อกาวน์/เสื้อสูท หรือ เสื้อเชิ้ตสีพื้น(ไม่มีลาย)
 4. ใบอนุญาตฯ / วุฒิบัตร / หนังสืออนุมัติ เดิม ฉบับจริง
 5. หลักฐานการแจ้งความในกรณีที่สูญหาย
 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, เปลี่ยนนามสกุล หรือทะเบียนสมรส
 7. ค่าธรรมเนียม
     - ใบแทนใบอนุญาตฯ 100 บาท
     - ใบแทนใบสมาชิก, ใบวุฒิบัตร, หนังสืออนุมัติ ฉบับละ 1000 บาท
     - ค่าคำขอ 100 บาท / ครั้ง
 8. หลักฐานการชำระเงิน

การชำระค่าธรรมเนียม

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี แพทยสภา เลขที่บัญชี 340-2011-74-4

ที่อยู่จัดส่ง

ฝ่ายทะเบียน แพทยสภา อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 12 กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/19 ซอยสาธารณสุข 8 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต