ติดต่อแพทยสภา


เบอร์ติดต่อแพทยสภา

  • ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย : 02-5901881, 02-5897700, 081-8499560
  • ฝ่ายทะเบียน : 02-5901884 Fax 02-5901883 มือถือ : 092-4936242
  • ฝ่ายบริหาร : 02-5901888-9
  • ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : 02-5901886 มือถือ : 089-5301112
  • ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ : 02-5901880 มือถือ : 086-0811208
  • ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ : 02-5901887 มือถือ : 099-4984509

แผนที่แพทยสภา


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US