ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมวิ่งไปกับหมอ พยา-ธิ ในวันที่ 4 มิ.ย. ที่สวนหลวง ร.9 เวลา 6.00 น. รายได้สมทบกองทุนการก่อสร้างอาคาร และซื้อเครื่องมือแพทย์...

: 11 เม.ย. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมวิ่งไปกับหมอ พยา-ธิ ในวันที่ 4 มิ.ย. ที่สวนหลวง ร.9 เวลา 6.00 น. รายได้สมทบกองทุนการก่อสร้างอาคาร และซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับ

  1. อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  2. สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  3. อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

จัดโดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

สมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ : pathorun