กรรมการแพทยสภา และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข

: 27 พ.ย 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 7.30น. ณ กระทรวงสาธารณสุขแพทยสภานำโดย นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ เลขาธิการแพทยสภา นพ.เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์ กรรมการแพทยสภา และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข

ภาพกิจกรรม