แพทยสภาแสดงความยินดีกับกรรมการแพทยสภาใหม่

: 12 ต.ค. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


วันนี้ (12 ต.ค.2560) เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่10/2560 ร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการแพทยสภาใหม่ดังนี้

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์

พลเรือโทสมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

พลอากาศโทนิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

พลตรีนิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ภาพกิจกรรม