ประกาศ รายชื่อโรงพยาบาลที่ไม่พร้อมรับแพทย์ฝึกหัดประจำปี 2561

: 10 ต.ค. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


ตามที่ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาได้ประกาศรับสมัครแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2561 พร้อมรายชื่อสถาบันที่รับแพทย์ฝึกหัด ไปแล้วนั้น

ต่อมา สำนักงานฯ ได้รับแจ้งจาก โรงพยาบาลอุดรธานี ยังไม่พร้อมรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เข้าฝึกปฏิบัติงานในฐานะแพทย์ฝึกหัดประจำปี 2561

สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา