แพทยสภา

สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

  • อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
  • 02-5901886
  • tmc@tmc.or.th
  • www.tmc.or.th