โครงการแพทย์อาสาร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศล

ในพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

:: ขอขอบคุณแพทย์อาสาฯ ::

ดูรายชื่อแพทย์อาสาฯ

"…ให้อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร…"

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชทานให้กับคณะกรรมการแพทยสภา เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2553

ภาพกิจกรรม

โครงการแพทย์อาสาร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศล

บริการทางการแพทย์จากทุกหมู่เหล่าเพื่อประชาชน

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหาคร 19 ตุลาคม 2559