โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี พ.ศ. 2562
(ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ. 2551)
คู่มือใช้ในการดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ พ.ศ. 2562


ดาวน์โหลดโครงการ


รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ

ดาวน์โหลด


หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานปี พ.ศ.2562


เอกสารต่างๆ


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US