ระบบลงทะเบียนเพื่อ ขอทำบัตร MD CARD 2561 (เฉพาะนักศึกษาจบใหม่เท่านั้น)


* จำเป็นต้องกรอก

ข้อมูลส่วนบุคคล

-

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ที่ปฎิบัติงานปัจจุบัน (ถ้ามี)
ที่อยู่สำหรับส่งบัตร MD Card (ควรมีผู้รับปลายทาง เนื่องด้วยเป็นการส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียน)
อัพโหลดเอกสาร

เงื่อนไขของไฟล์อัพโหลด

  • รองรับเฉพาะไฟล์ *.jpg เท่านั้น
  • ชื่อไฟล์ควรเป็นภาษาอังกฤษ ไม่มีช่องว่าง หรืออักขระพิเศษ (/ , * , + , $ , ( , ) , < , > , ? , " , ')
  • ขนาดของไฟล์อัพโหลด ไม่ควรเกิน 2 mb (เมกะไบต์) / ไฟล์

รองรับไฟล์ *.jpg

Image

ภาพถ่ายสีหน้าตรงสำหรับติดบัตร ขนาด 1 นิ้ว และ กว้างอย่างน้อย 250px ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน รองรับไฟล์ *.jpg

Image
 

อนึ่ง ท่านสามารถแก้ไขที่อยู่ในการส่งบัตร md card ได้ที่ tmcmdcard@gmail.com

กรณีที่แพทยสภาได้ทำการจัดส่งบัตร MD Card ให้ท่านตามที่อยู่ที่ระบุนี้แล้ว เกิดปัญหาบัตรสูญหาย
ท่านสามารถขอทำบัตร MDCARD ทางไปรษณีย์ได้ดังรายละเอียดที่ Link นี้
"ทำบัตร MDCARD ทางไปรษณีย์ (แพทย์เก่า)"