ประวัติความเป็นมา


แพทยสภาจะจัดงานเชิดชูเกียรติแพทย์ทั้งประเทศในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นี้ทั้งนี้ในงานจะมีการมอบรางวัลแพทย์ดีเด่น ทรงเกียรติ ทั้งหมดสามประเภท ในส่วนแรกเป็นการมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสภาซึ่งมีการคัดเลือกสองปีครั้งจากแพทย์ทั้งหมด 50,000 กว่าคน ซึ่งจะมีผู้รับรางวัลทั้งหมดสี่ท่านส่วนประเภทที่สองคือแพทย์เกียรติยศของแพทยสภาคัดเลือก จากผู้ที่มีผลงานในระดับประเทศและต่างประเทศอย่าง โดดเด่นซึ่งมีสามท่านที่ได้รับรางวัลนี้ ส่วนประเภทที่สามเป็นการจัดมอบรางวัลเป็นครั้งแรกในรอบ 48 ปีที่แพทยสภาถือกำเนิดขึ้นมาคือรางวัล 48 ปูชนียแพทย์ นับได้ว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสามประเภทนี้เป็นผู้ที่สมควรได้รับการเชิดชูยกย่องและให้เกียรติเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในวาระ นี้ถือว่าเป็นวาระพิเศษที่แพทยสภามีอายุครบ 48 ปี ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพพฤติกรรม 2525 จึงเป็นกิจกรรมที่แพทยสภาภูมิใจ และถือเป็นนโยบายที่จะให้คนดีคนเก่งได้รับการบันทึกได้รับการยกย่องได้รับการเชิดชูเกียรติ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ ในการจัดงานครั้งนี้ของแพทยสภาคือวันที่ 14 พฤศจิกายนที่อาคารเฉลิมพระบารมี ซอยศูนย์วิจัย

ติดต่อเรา

แพทยสภา
สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6
ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
F : 02-5901886
P: 02-5901886