ข่าว / ประกาศ


ทังหมด 378 รายการ

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 23 ม.ค. 61 โครงการประชุมวิชาการในโอกาสครบ ๕๐ ปีแพทยสภา
 17 ม.ค. 61 แถลงข่าวสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา กรณีความรุนแรงในสถานพยาบาลที่เกิดขึ้นระหว่างผู้มาใช้บริการกับแพทย์ที่ปรากฏในสื่อออนไลน์
 05 ม.ค. 61 ขอความร่วมมือโปรดส่งรูปภาพหรือเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย
 26 ธ.ค. 60 ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน เข้าพบแพทยสภา เพื่อขอคำแนะนำหลักสูตรแพทยศาสตร์
 14 ธ.ค. 60 แพทยสภาร่วมกับ สพฉ.จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)
 01 ธ.ค. 60 แจ้งปิดปรับปรุงระบบการจัดทำทำบัตร MD Card
 01 ธ.ค. 60 แพทยสภา จัดงานประชุมวิชาการ ปธพ. 5 มอบผลงานวิจัยให้ รมว.สธ. เสนอแนะในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ตามหลักธรรมาภิบาล
 01 ธ.ค. 60 โรงพยาบาลศรีธัญญาจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแพทยสภาเวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน
 27 พ.ย 60 กรรมการแพทยสภา และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข
 21 พ.ย 60 แพทยสภาให้ดาวน์โหลด ตรา 50 ปี แพทยสภา เพื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกับกิจกรรมของหน่วยงานของท่าน
 09 พ.ย 60 แพทยสภาให้กำลังใจคุณตูน บอดี้สแลม
 06 พ.ย 60 คณะแพทยศาสตร์ต่าง ๆ ในประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามมาตรฐานสากล WFME Global Standards, Basic Medical Education จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.)
 20 ต.ค. 60 แพทยสภาโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานบริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตแพทย์ จัดประชุมสัมมนา เรื่อง "วิกฤต คุกคาม ความรุนแรงในโรงพยาบาล ทางออกคืออะไร"
 17 ต.ค. 60 ประกาศแพทยสภา การกำหนดกรอบเวลาการทำงานของแพทย์ภาครัฐ
 12 ต.ค. 60 แพทยสภาแสดงความยินดีกับกรรมการแพทยสภาใหม่
 10 ต.ค. 60 ประกาศ รายชื่อโรงพยาบาลที่ไม่พร้อมรับแพทย์ฝึกหัดประจำปี 2561
 06 ต.ค. 60 ประกาศ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาได้ประกาศรับสมัครแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2561 [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 06 ต.ค. 60 แพทยสภาสัญจร จังหวัดอุทัยธานี/ จังหวัดชัยนาท/จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 25 – 27 กันยายน 2560
 29 ก.ย. 60 ประกาศ การกำหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาประเภทที่ 1 และ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2561
 29 ก.ย. 60 ประกาศ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2561

แสดงหน้า 4 ของ 19