แพทยสภาแก้ปัญหากรณีโรงพยาบาลตำรวจยกเลิกความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสยาม

: 13 พ.ย 58     : แพทยสภา


 
      จากกรณีปัญหาการยกเลิกความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลตำรวจ และมหาวิทยาลัยสยาม ในการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์ ระดับชั้นคลินิก (ปีที่ 4-6)

      ร.ศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภา ได้เปิดเผยว่า แพทยสภารับทราบปัญหาดังกล่าว 
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 และนำเข้าพิจารณาเป็นวาระด่วน ของคณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 มีมติในการแก้ปัญหาดังกล่าว สรุปได้ดังนี้
 
     1. สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ชั้นปีที่ 1 ถึง 3 ทาง แพทยสภาจะร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ดำเนินการจัดหาสถานที่ศึกษาต่อในระดับคลินิก ชั้นปีที่ 4-6 ให้กับนักศึกษาทุกคน ในมหาวิทยาลัยที่เปิดการศึกษาอยู่แล้ว โดยรายละเอียดคืบหน้านักศึกษาจะติดตามได้จากประกาศของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ต่อไป
 
     2. ให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม หยุดพักการรับนักศึกษาแพทย์ใหม่ไว้ก่อน
 
     3. สำหรับนักเรียนที่อยู่ระหว่างการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปี 2559 ทาง แพทยสภา ได้ดำเนินการขอความร่วมมือจาก กสพท. ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยรายละเอียดขอให้ ติดตามทางหน้าเว็บไซต์ กสพท. ต่อไป
 
ทั้งนี้อุปนายกแพทยสภา ได้กล่าวย้ำว่า "ขอให้นักศึกษาแพทย์มั่นใจว่า แพทยสภาจะติดตามช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกความร่วมมือดังกล่าวอย่างเต็มที่ทุกคน