[ขยายเวลา!! ถึง 29/06/2561] ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา จำนวน 6 ตำแหน่ง

: 04 มิ.ย. 61     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


  1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานโครงการ 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
  2. ตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  3. ตำแหน่งนักวิชาการฝึกอบรมและสอบฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ
  4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป
  5. ตำแหน่งช่างประจำอาคารสภาวิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร