แพทยสภา คณะอนุกรรมการหมอชวนวิ่ง ประชุมร่วมผู้แทน 77 จังหวัด

: 04 พ.ค. 61     : คณะอนุกรรมการหมอชวนวิ่ง


วันนี้ (2 พฤษภาคม 2561) เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทุบรี แพทยสภา โดย นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการหมอชวนวิ่ง และคณะอนุกรรมการ เชิญผู้แทนจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกันประชุมเพื่อรับฟังการดำเนินงานโครงการหมอชวนวิ่ง พร้อมชี้แจงรายละเอียดระยะเวลาการดำเนินโครงการ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในแต่ละจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด ในการจัดโครงการหมอชวนวิ่ง ทั้ง 15 สายทั่วประเทศไทย โดยเริ่มจากชายแดนในแต่ละภาควิ่งเข้าสู่ส่วนกลางที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ

ภาพกิจกรรม