แถลงข่าว 50 ปีแพทยสภา กับภารกิจดูแลแพทย์ และสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาให้ประชาชน

: 08 มี.ค. 61     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


แถลงข่าว 50 ปีแพทยสภา กับภารกิจดูแลแพทย์ และสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาให้ประชาชน
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 – 12.00 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 2
ห้องชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อ. เมือง จ. นนทบุรี

*******************************************

ภาพกิจกรรม


ลิงค์ข่าวจากสื่อมวลชล