แพทยสภาร่วมแสดงความยินดี ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระ พ.ศ.2561 - 2562

: 08 ก.พ. 61     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2561 ) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ ชั้น 1 อาคาร 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 2/2561 แพทยสภา นำโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา และคณะกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระ พ.ศ.2561 - 2562

และในโอกาสนี้ ศ.นพ.รณชัย ได้เข้าร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย ในการปฏิบัติหน้าที่ ในช่วง 2 ปี วาระ พ.ศ.2561 - 2562 ดังนี้

  • มุ่งมั่น สร้างเสริม สวัสิภาพ และความมั่นคงในวิชาชีพ ของสมาชิกแพทยสมาคม ( Commitment to Security)
  • มุ่งมั่นสืบสาน แนวทาง จิตวิญญาณ ของแพทยสมาคม (Continuity)
  • สร้างความสัมพันธ์กับองค์กรทางการแทพย์ระหว่างประเทศ (Connectivity)
  • สร้างจิตสำนึก วิชาชีพแพทย์เพื่อสังคม (Social Responsibility)
  • ขอยึดมั่น วัฒนธรรม เคารพยกย่อง ผู้อาวุโส (Seniority)