องค์การเภสัชกรรรมฯจะจัดประขุมวิชาการเรื่อง การวิจัยและพัฒนาสารสกัดกัญชาและกัญชงทางการแพทย์เพื่อการพัฒนาประเทศ

: 05 ก.พ. 61     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


องค์การเภสัชกรรรมฯจะจัดประขุมวิชาการเรื่อง การวิจัยและพัฒนาสารสกัดกัญชาและกัญชงทางการแพทย์เพื่อการพัฒนาประเทศ

ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงแรมรามาการ์เดนท์ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. จดหมายเชิญร่วมงานเสวนาฯ
  2. เอกสารการวิจัยและพัฒนาสารสกัดกัญชา