แถลงข่าวสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา กรณีความรุนแรงในสถานพยาบาลที่เกิดขึ้นระหว่างผู้มาใช้บริการกับแพทย์ที่ปรากฏในสื่อออนไลน์

: 17 ม.ค. 61     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


ดาวน์โหลดเอกสาร