ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน เข้าพบแพทยสภา เพื่อขอคำแนะนำหลักสูตรแพทยศาสตร์

: 26 ธ.ค. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อคาร 6 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน เอ็นที เอ็ดดูเคชั่น (NTEDUCATION) เป็นตัวแทนในการแนะนำเรียนต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย Kunming Medical University เมืองคุนหมิง ประเทศจีน สำหรับนักศึกษาไทย ได้เข้าพบแพทยสภาไทยเพื่อหารือในเรื่องหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนของประเทศไทย เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในหลักสูตรมากยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับนักศึกษาไทยในอนาคต ที่กำลังจะกลับมาทำงานในประเทศไทย จึงขอให้ทางแพทยสภาแนะนำโรงพยาบาลเพื่อเข้าเยี่ยมชม การเรียนการสอน โดยมีคณะที่เข้าเยี่ยมชม ประกอบด้วย

  1. นางสาวนัจกัญ พงษ์ประภาชื่น และนางสาวนัจญมี อู่งามสิน ตัวแทนจากศูนย์แนะแนวเรียนต่อประเทศจีน เอ็นที เอ็ดดูเคชั่น
  2. ตัวแทนจากประเทศจีน Professor ZHAO Yongna, female, Dean of International Education School, Kunming Medical University.
  3. 3 ตัวแทนจากประเทศจีน Mr. QU Fanwei, male, Chief of Enrollment and Student Management Office, International Education School, Kunming Medical University.
  4. ตัวแทนจากประเทศจีน Mr. CHEN Lijuan, female, Staff of School Office, International Education School, Kunming Medical University.

ภาพกิจกรรม