แพทยสภาร่วมกับ สพฉ.จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

: 14 ธ.ค. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. แพทยสภา นำโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา เป็นประธาน นายแพทย์สุกิจทัศน สุนทรวงศ์ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวต้อนรับ และ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ณ โถงชั้นล่าง อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก คุณนญาดา เผือกขำ ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) นำวิทยากรมาบรรยายพร้อมสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีกรรมการแพทยสภาร่วมสังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่แพทยสภา สื่อมวลชน เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ รวม 30 คน

ภาพกิจกรรม