แพทยสภาโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานบริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตแพทย์ จัดประชุมสัมมนา เรื่อง "วิกฤต คุกคาม ความรุนแรงในโรงพยาบาล ทางออกคืออะไร"

: 20 ต.ค. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. รายละเอียดสัมนาฯ
  2. กำหนดการ
  3. ใบตอบรับ