ประกาศ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาได้ประกาศรับสมัครแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2561 [รายละเอียดเพิ่มเติม]

: 06 ต.ค. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


ประกาศแพทยสภา

ตามที่ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาได้ประกาศรับสมัครแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2561 พร้อมรายชื่อสถาบันที่รับแพทย์ฝึกหัด ไปแล้วนั้น

ต่อมา สำนักงานฯ ได้รับแจ้งจาก โรงพยาบาลหาดใหญ่ ยินดีรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เข้าฝึกปฏิบัติงานในฐานะแพทย์ฝึกหัดประจำปี 2561 จำนวน 2 ตำแหน่ง