(สำหรับแพทย์จบใหม่ 2561 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561)