ภาษาไทย | English
 
 
 
 
 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ประจำวันที่ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 59
Association of Southeast Asian Nations HealthCare Services Sectoral Working Group HSSWG
 
FLASH PLAYER
ADOBE READER
JAVA VIRTUAL MACHINE
 
 

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/tmcorth/public_html/detail_news2.php on line 71

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/tmcorth/public_html/detail_news2.php on line 71
 

 

02 ธ.ค.58 [เช้า]:: แพทยสภาขอชื่นชม และแสดงความยินดีกับ นพ.สันติ ลาภเบญจกุล ผู้ได้รับรางวัลคนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ ๗ สาขาผู้สร้างแรงบันดาลใจ  ...[คลิก] 

28 พ.ย.58 [บ่าย]:: แพทยสภาจัดสัมมนา ถอดบทเรียนทางการแพทย์ สร้างขวัญกำลังใจให้แพทย์ในการรักษาผู้ป่วยและหาแนวทางป้องกันการฟ้องร้อง  ...[คลิก] 

19 พ.ย.58 [เช้า]:: แพทยสภารับมอบเงินสนับสนุน โครงการแพทยสภาสัญจร จาก The Act Now Children's Fund จำนวน 200,000 บาท เพื่อเด็ก และผู้ยากไร้ที่แม่สายและท่าขี้เหล็ก  ...[คลิก] 

13 พ.ย.58 [เช้า]:: แพทยสภาแก้ปัญหากรณีโรงพยาบาลตำรวจยกเลิกความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสยาม  ...[คลิก] 

11 พ.ย.58 [เช้า]:: ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “ถอดบทเรียนคดีทางการแพทย์”  ...[คลิก] 

05 พ.ย.58 [เช้า]:: สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง นิติกร จำนวน 3 อัตรา  ...[คลิก] 

05 พ.ย.58 [บ่าย]:: แพทยสภาส่งหนังสือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ  ...[คลิก] 

03 พ.ย.58 [เช้า]:: แพทยสภาขอขอบคุณแพทย์อาสาในโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติฯครั้งที่ 3  ...[คลิก] 

27 ต.ค.58 [เช้า]:: :: โครงการ “แพทยสภาพบประชาชน” และเยี่ยมเยียนสมาชิกจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 27 – 29 มกราคม 2559  ...[คลิก] 

19 ต.ค.58 [เช้า]:: ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา และ นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ประธาน นักศึกษา ปธพ.3 กราบทูลรายงานและทูลเกล้าถวายหนังสือสรุปโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทาง   ...[คลิก] 

09 ต.ค.58 [เช้า]:: แพทยสภา จัดงานครบรอบ 47 ปี มอบผลงานวิจัยสถาบันพระปกเกล้าให้ รมว.สธ. แก้ปัญหาวงการแพทย์ไทยด้วยธรรมาภิบาล  ...[คลิก] 

08 ต.ค.58 [เช้า]:: นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา ทำพิธีบวงสรวงเจ้าที่ และลงเสาเข็มเสาแรกของอาคารที่ทำการสภาวิชาชีพ ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี   ...[คลิก] 

08 ต.ค.58 [เช้า]:: แพทยสภาร่วมแสดงความยินดี ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  ...[คลิก] 

08 ต.ค.58 [เช้า]:: ภาพงานทำบุญวันสถาปนา แพทยสภา47 ปี 8 ตุลาคม 2558  ...[คลิก] 

30 ก.ย.58 [เช้า]:: กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2558 ของแพทยสภา ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 47 ปี แพทยสภา ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558  ...[คลิก] 

28 ก.ย.58 [เช้า]:: แพทยสภาเข้าร่วมประชุม "คณะกรรมการประสานงานด้านการแพทย์ของอาเซียน ครั้งที่ 16" ณ ประเทศสิงคโปร์   ...[คลิก] 

25 ก.ย.58 [เช้า]:: ฤกษ์ดี วันมหิดล เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 4  ...[คลิก] 

25 ก.ย.58 [เช้า]:: นายแพทย์เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์ กรรมการบริหารแพทยสภา/ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา พร้อมเจ้าหน้าที่แพทยสภา ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน ณ กระทรวงสาธารณสุข  ...[คลิก] 

24 ก.ย.58 [เช้า]:: คณะกรรมการแพทยสภาวางพวงมาลา วันมหิดล 24 กันยายน  ...[คลิก] 

21 ก.ย.58 [เช้า]:: ประมวลภาพกิจกรรมแพทยสภาลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนสมาชิก จ.กาฬสินธ์ุ  ...[คลิก] 

16 ก.ย.58 [เช้า]:: แถลงข่าว กระทรวงสาธารณสุขและภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ร่วมกันประกาศสิทธิของผู้ป่วยและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย  ...[คลิก] 

15 ก.ย.58 [เช้า]:: แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 16  ...[คลิก] 

10 ก.ย.58 [เช้า]:: กำหนดการพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558  ...[คลิก] 

10 ก.ย.58 [เช้า]:: แผนผังโครงการหน่วยแพทย์อาสาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 3  ...[คลิก] 

10 ก.ย.58 [เช้า]:: จรรยาบรรณนักวิจัย  ...[คลิก] 

08 ก.ย.58 [เช้า]:: คู่มือการใช้ภาษา ไทย อังกฤษ พม่า เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนต่างด้าว  ...[คลิก] 

02 ก.ย.58 [เช้า]:: ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4  ...[คลิก] 

31 ส.ค.58 [เช้า]:: แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงสาธารณสุข และ นักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3(ปธพ.3) ผนึกกำลัง จัด“โครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 3”  ...[คลิก] 

24 ส.ค.58 [เช้า]:: แถลงข่าวแพทยสภา ประกวดสารคดี “เรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก …”   ...[คลิก] 

24 ส.ค.58 [เช้า]:: แพทยสภาขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดสารคดี เรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก...  ...[คลิก] 

23 ส.ค.58 [เช้า]:: คำประกาศ "สิทธิ" และ "ข้อพึงปฏิบัติ" ของผู้ป่วย ฉบับใหม่ ออกโดย ๖ สภาวิชาชีพ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  ...[คลิก] 

19 ส.ค.58 [เช้า]:: แพทยสภาออกเยี่ยมเยียนสมาชิกและประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมแจกรถเข็นคนพิการให้ผู้ป่วยในเขตพื้นที่สุขภาพ7  ...[คลิก] 

19 ส.ค.58 [เช้า]:: แพทยสภา จะจัดแถลงข่าว “รักนะจึงบอก” เรื่องเล่าทางการแพทย์  ...[คลิก] 

06 ส.ค.58 [บ่าย]:: แถลงข่าว คัดค้านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบ จากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....  ...[คลิก] 

04 ส.ค.58 [เช้า]:: แพทยสภาแถลงข่าวกรณี “จริยธรรมและการทำวิจัยในคนด้านเซลล์ต้นกำเนิด”  ...[คลิก] 

29 ก.ค.58 [เช้า]:: แพทยสภาแถลงข่าวกรณี พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้  ...[คลิก] 

17 ก.ค.58 [เช้า]:: ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4  ...[คลิก] 

09 ก.ค.58 [บ่าย]:: แพทยสภาแสดงความยินดีกับพญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นประจำปี 2558  ...[คลิก] 

10 ก.ค.58 [เช้า]:: ประชาสัมพันธ์ การสรรหาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ วาระ พ.ศ. 2558-2561  ...[คลิก] 

23 มิ.ย.58 [เช้า]:: แพทยสภาเตือนแพทย์ฉีดโบท๊อกปลอมมีโทษถึงพักใช้ใบอนุญาตฯ  ...[คลิก] 

10 มิ.ย.58 [บ่าย]:: แพทยสภาสัญจร จังหวัดระนอง 27 – 29 พฤษภาคม 2558  ...[คลิก] 

12 พ.ค.58 [เช้า]:: หนังสือโครงสร้างแพทยสภา 2558-2560  ...[คลิก] 

26 เม.ย.58 [บ่าย]:: ลงทะเบียน "แพทย์อาสาแพทยสภา" สำหรับแพทย์ที่ประสงค์จะเดินทางไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ณ ประเทศเนปาล  ...[คลิก] 

07 ก.พ.58 [เช้า]:: เรียนสมาชิกทุกท่าน เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับแพทยสภาผ่าน Facebook  ...[คลิก] 

19 ก.พ.58 [เช้า]:: คำแนะนำภาษีคณะบุคคลใหม่ 2558 จากแพทยสภา  ...[คลิก] 

28 ม.ค.58 [เช้า]:: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการผู้จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ...[คลิก] 

26 ม.ค.58 [เช้า]:: การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการแพทยสภา 2558 – 2560  ...[คลิก] 

20 ม.ค.58 [บ่าย]:: แนวทางภาษีคณะบุคคล 2557  ...[คลิก] 

21 ม.ค.58 [บ่าย]:: ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ศ.นพ.ประสิทธิ วัฒนาภา คณบดี ศิริราชฯ คนใหม่  ...[คลิก] 

21 ม.ค.58 [บ่าย]:: ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2558-2560  ...[คลิก] 

09 ม.ค.58 [เช้า]:: คณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มาเยี่ยมแพทยสภาและศึกษาดูงานการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ต่างประเทศ  ...[คลิก] 

07 ม.ค.58 [เช้า]:: แนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเอชไอวีพ.ศ. 2557  ...[คลิก] 

01 ธ.ค.57 [เช้า]::  พิธีมอบโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดสารคดีเรื่องเล่า “หมอในดวงใจ”  ...[คลิก] 

27 พ.ย.57 [เช้า]:: แนะแนวการศึกษาแพทยศาสตร์ในต่างประเทศ  ...[คลิก] 

26 พ.ย.57 [เช้า]:: แพทยสภา มอบรางวัลแพทย์ดีเด่นแพทยสภา 2557  ...[คลิก] 

24 พ.ย.57 [เช้า]:: ขอเชิญชวนแพทย์ทุกท่านใช้สิทธ์ เลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2558 – 2560   ...[คลิก] 

12 พ.ย.57 [เช้า]:: การสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2558  ...[คลิก] 

11 พ.ย.57 [เช้า]:: การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “The 2nd Bangkok International Fetal Echocardiography”  ...[คลิก] 

31 ต.ค.57 [เช้า]:: แนะแนวการศึกษาแพทยศาสตร์ในต่างประเทศ  ...[คลิก] 

02 ต.ค.57 [เช้า]:: ประกาศการรับลงทะเบียนแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิบัตรฯ ปี 2557  ...[คลิก] 

01 ต.ค.57 [เช้า]:: การเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา  ...[คลิก] 

22 ก.ย.57 [เช้า]:: สถาบันพระปกเกล้า ประกาศรายชื่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3  ...[คลิก] 

18 ส.ค.57 [เช้า]:: ประกาศผลการประกวดงานเขียนประเภทสารคดีเรื่องเล่าหัวข้อ “หมอในดวงใจ”  ...[คลิก] 

29 ก.ค.57 [เช้า]:: ประกาศแพทยสภา คณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2558 - 2560 ที่ 41/2557   ...[คลิก] 

25 ก.ค.57 [เช้า]:: สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครนักศึกษา  ...[คลิก] 

16 ก.ค.57 [เช้า]:: การรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2558  ...[คลิก] 

17 เม.ย.57 [บ่าย]:: ขอเชิญร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ...[คลิก] 

10 ม.ค.57 [เช้า]:: ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2557  ...[คลิก] 

12 พ.ย.56 [เช้า]:: แพทยสภา : องค์กรวิชาชีพที่ใช้อำนาจทางปกครองแทนรัฐ  ...[คลิก] 

06 ส.ค.56 [เช้า]:: การรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2557  ...[คลิก] 

09 พ.ค.56 [เช้า]:: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย นำคณะแพทยและข้าราชการระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ประเทศบังกลาเทศ มาศึกษาดูงาน   ...[คลิก] 

03 พ.ค.56 [บ่าย]:: รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา  ...[คลิก] 

24 เม.ย.56 [เช้า]:: ร่วมด้วยช่วยกันหยุดวิกฤติคอร์รัปชั่น  ...[คลิก] 

24 เม.ย.56 [เช้า]:: แถลงการณ์ภาคีเครือข่ายวิชาชีพการแพทย์และสาธารณสุข  ...[คลิก] 

17 เม.ย.56 [บ่าย]:: เก็บตกประเพณีสงกรานต์ แพทยสภาร่วมสานวัฒนธรรมปีใหม่ไทย รดน้ำขอพร กรรมการผู้ใหญ่  ...[คลิก] 

10 เม.ย.56 [บ่าย]:: แพทยสภาร่วมยินดี 36 ปีช่อง 9 อสมท.  ...[คลิก] 

05 เม.ย.56 [บ่าย]:: ลานประหาร 9 สายของคนไทย  ...[คลิก] 

05 เม.ย.56 [เช้า]:: หน้าร้อนลูกในครรภ์จะเป็นอันตรายไหมคะคุณหมอ?  ...[คลิก] 

04 เม.ย.56 [เช้า]:: แพทยสภาร่วมให้ความรู้ สร้างกำลังใจให้หมอใหม่  ...[คลิก] 

22 มี.ค.56 [บ่าย]:: แพทยสภาร่วมยินดี “ก้าวสู่ปีที่ 34 หนังสือพิมพ์แนวหน้า”  ...[คลิก] 

18 มี.ค.56 [เช้า]:: แพทยสภาปลื้ม! ออกหน่วยตรวจโรคตาได้ 450 คนใน 1 ชม. บันทึกสถิติโลก  ...[คลิก] 

18 มี.ค.56 [เช้า]:: ประเภทสาขา และระยะเวลาการฝึกอบรม  ...[คลิก] 

13 พ.ย.55 [บ่าย]:: รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา  ...[คลิก] 

16 ต.ค.55 [เช้า]:: มหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ ๒๕๕๕  ...[คลิก] 

10 ต.ค.55 [เช้า]:: เรียนแพทย์ทุกท่าน โปรดตรวจสอบรายชื่อของท่าน  ...[คลิก] 

04 ต.ค.55 [เช้า]:: แพทยสภา ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 1  ...[คลิก] 

02 ต.ค.55 [บ่าย]:: สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ขอเชิญสมาชิกแพทยสภา เข้าร่วมประชุมเพื่อทำประชาพิจารณ์  ...[คลิก] 

19 ก.ย.55 [บ่าย]:: แพทยสภาร่วมยินดี เปิดตัวกรุงเทพธุรกิจ TV  ...[คลิก] 

19 ก.ย.55 [บ่าย]:: แพทยสภา โชว์ศักยภาพ มหกรรมแพทย์ไทยสู่เอเชีย “มหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ 2555” (Thailand Medical Expo 2012)   ...[คลิก] 

13 ก.ย.55 [บ่าย]:: แพทยสภาร่วมแสดงความยินดี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ...[คลิก] 

07 ก.ย.55 [บ่าย]:: แพทยสภาขอเชิญชวนร่วมเขียนบทความการสร้างแรงบันดาลใจที่จะเป็นแพทย์ที่ดี  ...[คลิก] 

07 ก.ย.55 [บ่าย]:: มหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ 2555  ...[คลิก] 

07 ก.ย.55 [บ่าย]:: อยู่หนึ่งร้อยยี่สิบปีอย่างมีคุณภาพ  ...[คลิก] 

08 ส.ค.55 [เช้า]:: แพทยสภาส่งผู้แทนร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาเพื่อนคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ  ...[คลิก] 

06 ส.ค.55 [บ่าย]:: แนวปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเรื่องเอดส์  ...[คลิก] 

07 ก.ย.55 [บ่าย]:: คนอย่างฉันจะใช่ไหม คนอย่างไหนจะใช่หมอ  ...[คลิก] 

26 ก.ค.55 [บ่าย]:: เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 1  ...[คลิก] 

19 ก.ค.55 [เช้า]:: แพทยสภาขอเชิญสมาชิกสมัครรับเลือกตั้ง เป็นกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2556-2558  ...[คลิก] 

16 ก.ค.55 [เช้า]:: คณะกรรมการแพทยสภาร่วมยินดี นพ.นิเวศน์ นันทจิต ดำรงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ...[คลิก] 

11 ก.ค.55 [บ่าย]:: แพทยสภาต้อนรับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทย์ลูบลิน ประเทศโปแลนด์  ...[คลิก] 

26 มิ.ย.55 [เช้า]:: การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ วาระ พ.ศ.2555 - 2558  ...[คลิก] 

15 พ.ค.55 [บ่าย]:: โครงการ การประกวดคำขวัญ CCME ครั้งที่ 2  ...[คลิก] 

19 เม.ย.55 [บ่าย]:: เชิญทำบัตร MD Card   ...[คลิก] 

12 เม.ย.55 [เช้า]:: แพทย์จบใหม่  ...[คลิก] 

20 ก.พ.55 [บ่าย]:: แพทยสภาจัดสัมมนา  ...[คลิก] 

31 ม.ค.55 [บ่าย]:: แพทยสภาร่วมแสดงความยินดี ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ...[คลิก] 

17 ก.พ.55 [เช้า]:: พรบ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค  ...[คลิก] 

15 ก.พ.55 [เช้า]:: ขอความร่วมมือในการลงชื่อสนับสนุนการเสนอกฎหมายฯ   ...[คลิก] 

27 ม.ค.55 [เช้า]:: การประชุมสัมมนาเรื่อง "ใช่หรือที่บริการสาธารณสุขเป็นบริการตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551"  ...[คลิก] 

28 ธ.ค.54 [เช้า]:: สารปีใหม่จากนายกแพทยสภา  ...[คลิก] 

17 ต.ค.54 [บ่าย]:: แพทยสภา ร่วมกับ รพ.สมุทรปราการ รพ.บ้านหมี่ นำโดยเลขาธิการแพทยสภา นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ จัดทีมแพทย์อาสาแพทยสภา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ลงพื้นที่จ. ลพบุรี   ...[คลิก] 

16 ต.ค.54 [เช้า]:: ลงทะเบียนสำหรับ แพทย์, พยาบาล และบุคคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุข ที่ประสงค์จะช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย   ...[คลิก] 

12 ต.ค.54 [เช้า]:: ดาวน์โหลดแบบสอบถาม เพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอปัญหา และผลกระทบของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพฯ ต่อผู้เกี่ยวข้องให้มีการจ่ายงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างเป็นธรรม  ...[คลิก] 

12 ต.ค.54 [เช้า]:: แพทยสภาขอเชิญแพทย์ทั่วประเทศร่วมปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ...[คลิก] 

20 ก.ย.54 [เช้า]:: แพทยสภาแสดงความยินดีต่อสมาชิกแพทยสภา ผู้ได้รับรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น ประจำปี 2553-2554  ...[คลิก] 

09 ก.ย.54 [เช้า]:: ประกาศกรมอนามัย  ...[คลิก] 

09 ก.ย.54 [เช้า]:: เว็บไซต์หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย  ...[คลิก] 

30 ส.ค.54 [บ่าย]:: แพทยสภาร่วมแสดงความยินดี กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นแพทย์  ...[คลิก] 

17 ส.ค.54 [เช้า]:: โครงการ การประกวดคำขวัญCME ครั้งที่ 1  ...[คลิก] 

10 ส.ค.54 [บ่าย]:: แพทยสภาปรับเปลี่ยนกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมเพื่อความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่าย  ...[คลิก] 

29 ก.ค.54 [เช้า]:: แพทยสภาร่วมเป็นเจ้าภาพในงานประชุมวิชาการประจำปี อย. รับมือ “โลกเปลี่ยนแปลง.. ความเสี่ยงเปลี่ยนไป”  ...[คลิก] 

29 ก.ค.54 [เช้า]:: แพทยสภา เชิญผู้ผลิต สถานีโทรทัศน์ และแพทย์ผู้ดำเนินรายการ “เกมหมอยอดนักสืบ”ร่วมหารือ  ...[คลิก] 

21 มิ.ย.54 [บ่าย]:: แพทยสภาได้เดินทางเข้าเยี่ยม"หมอมุก"พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจในการรักษาตัว  ...[คลิก] 

01 มิ.ย.54 [บ่าย]:: แถลงข้อเท็จจริงกรณี น้องบุ๋ม อดีตนักกีฬากระโดดสูงทีมชาติไทย ได้กลายเป็นอัมพาต หลังทำศัลยกรรมเสริมจมูก  ...[คลิก] 

12 พ.ค.54 [บ่าย]:: คณะกรรมาธิการ การสาธารณสุข วุฒิสภา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแพทยสภา วาระพ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖  ...[คลิก] 

28 เม.ย.54 [เช้า]:: 6 องค์กรแพทย์หนุนรัฐบาลจัดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกฟรีให้เด็ก  ...[คลิก] 

25 เม.ย.54 [เช้า]:: แพทยสภาร่วมประชุมหารือ กสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 20 แห่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสานความร่วมมือในการดำกับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศน์  ...[คลิก] 

22 เม.ย.54 [เช้า]:: แพทยสภาเปิดให้บริการทำบัตร MD Card ในงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 27 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  ...[คลิก] 

19 เม.ย.54 [เช้า]:: ภาพกิจกรรม แพทยสภาจัดแพทย์ที่อาสาช่วยผู้ประสบภัยประเทศญี่ปุ่น  ...[คลิก] 

25 ก.พ.54 [เช้า]:: (ร่าง)กำหนดการประชุมประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (ฉบับรัฐบาล) โดย แพทยสภา ร่วมกับ กรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา, กรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2554 ณ ห้องติณสูลานนท์ โรงพยาบาลสงขลา   ...[คลิก] 

25 ก.พ.54 [เช้า]:: นพ.เกรียงไกร สาระคุณ เข้าร้องขอความเป็นธรรมจากแพทยสภา กรณีกรมบัญชีกลางริดรอนสิทธิการเข้าถึงยาของผู้ป่วยที่จำเป็นและก้าวก่ายการรักษาของแพทย  ...[คลิก] 

17 ก.พ.54 [เช้า]:: คณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา ได้เชิญ นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย มาให้ข้อมูล กรณีที่เครือข่ายผู้เสียหาย ได้อ้างอิงข้อมูลงานวิจัยว่า 1 ใน 6 ของคนที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลเกิดจากความผิดพลาดทางการแพทย์   ...[คลิก] 

09 ก.พ.54 [บ่าย]:: ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อำนาจ กุสลานันท์ ได้รับการเลือกตั้งจาก คณะกรรมการแพทยสภาให้ดำรงตำแหน่งนายกแพทยสภา  ...[คลิก] 

19 พ.ย.53 [เช้า]:: แพทยสภา ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และ รพ.บ้านหมี่ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ช่วยตรวจผู้ป่วยน้ำท่วม ณ บ้านหมี่ 16พ.ย.53  ...[คลิก] 

17 พ.ย.53 [เช้า]:: บริการทำบัตร MD CARD ในงาน MEDICAL EXPO   ...[คลิก] 

23 มิ.ย.53 [บ่าย]:: แพทยสภาจัดสัมมนา “การแยกข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขออกจาก กพ.”  ...[คลิก] 

21 มิ.ย.53 [เช้า]:: งานสัมมนาหลักสูตร “ผู้สื่อข่าวสาธารณสุขมืออาชีพ ครั้งที่ 1”   ...[คลิก] 

08 มิ.ย.53 [บ่าย]:: ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา“ การแยกข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขออกจาก กพ.”  ...[คลิก] 

19 พ.ค.53 [เช้า]:: ประกาศแพทยสภา ที่ 25/2553  ...[คลิก] 

18 พ.ค.53 [เช้า]:: ศ.น.พ. แจ้งเลื่อนงาน สัมนาสถาบันหลัก สถาบันสมทบของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์   ...[คลิก] 

14 พ.ค.53 [บ่าย]:: จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์เฟลโลว์ ประจำปี 2552  ...[คลิก] 

14 พ.ค.53 [เช้า]:: มุทิตาจิต “84 ปี ครูนที ปูชนีย์แพทย์กระดูกของไทย”  ...[คลิก] 

01 พ.ค.53 [เช้า]:: แถลงการณ์ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพแห่งประเทศไทย  ...[คลิก] 

16 เม.ย.53 [เช้า]:: Mdcard @ Benefits MD CARD แพทยสภา-ใช้ทำอะไรได้บ้าง  ...[คลิก] 

16 เม.ย.53 [เช้า]:: แถลงข่าวแพทยสภา การพิจารณาคำนิยาม คำว่า “วิชาชีพเวชกรรม ”  ...[คลิก] 

16 เม.ย.53 [เช้า]:: แถลงการณ์แพทยสภา เรื่องสถานการณ์ ความขัดแย้งในประเทศ   ...[คลิก] 

11 มี.ค.53 [เช้า]:: ประกาศจาก ศ.ร.ว. ขอเลื่อนสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2  ...[คลิก] 

24 ก.พ.53 [เช้า]:: 26 กุมภาพันธ์นี้ ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2552   ...[คลิก] 

05 ก.พ.53 [เช้า]:: การพิจารณารับรองหลักสูตรแพทยศาสตบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) คณะแพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ...[คลิก] 

27 ม.ค.53 [เช้า]:: ศิริราชจัดพิธีต้อนรับ พร้อมทั้งแถลงผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๒  ...[คลิก] 

26 ม.ค.53 [เช้า]:: ภาพบรรยากาศกิจกรรมการจัดทำ บัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อิเล็กทรอนิกส์) MD CARD MOBILE SERVICE   ...[คลิก] 

20 ม.ค.53 [เช้า]:: มูลนิธิโรคไตฯ อนุมัติทุนฝึกอบรมอายุรแพทย์โรคไตประจำปี 2553  ...[คลิก] 

15 ม.ค.53 [บ่าย]:: แพทยสภาแถลงกรณีการอัลตราซาวด์ทารกในครรภ์  ...[คลิก] 

06 ม.ค.53 [เช้า]:: ภาพแพทยสภาสัญจรเชียงราย ลงพื้นที่ทำ MD CARD  ...[คลิก] 

06 ม.ค.53 [เช้า]:: แพทยสภาสัญจร จ. เชียงราย จ. พะเยา 23 – 25 ธันวาคม 2552  ...[คลิก] 

09 ธ.ค.52 [บ่าย]:: แพทยสภาสัญจรเชียงราย ลงพื้นที่ทำ MD CARD  ...[คลิก] 

13 พ.ย.52 [บ่าย]:: สัมมนากฏหมายทางการแพทย์ เรื่องสมองตาย : หนึ่งชีวิตที่สิ้นสูญช่วยหลายชีวิตที่สิ้นหวังได้  ...[คลิก] 

21 ต.ค.52 [เช้า]:: เบาหวานควบคุมได้...เพียงรู้และเข้าใจ..พบกันวันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน 2552  ...[คลิก] 

28 ก.ย.52 [เช้า]:: มารู้จักบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือ เอ็มดีการ์ด (MD CARD)   ...[คลิก] 

23 ก.ย.52 [เช้า]:: แพทยสภาจับมือกระทรวงสาธารณสุข/กรมแพทย์ทหารบก/ทหารเรือและทหารอากาศเร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนแพทย์3จังหวัดชายแดน สร้างขวัญกำลังใจให้แพทย์ที่ทำงานในพื้นที่อยู่อย่างมีความสุขและยั่งยืน พร้อมลดข้อจำกัด/เพิ่มสิทธิประโยชน์หวังดึง ศัลยแพทย์/สูตินรีแพทย์/แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ให้เข้ามาในระบบ  ...[คลิก] 

20 ก.ย.52 [เช้า]:: หมอไทยกระหึ่มโลก! “พญ.พาฝัน มุสิกวัตร” คว้า “เอมี อวอร์ด” ด้านการสอนนิสิตแพทย์  ...[คลิก] 

05 ส.ค.52 [เช้า]:: ศิริราชรับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จากกรมวิทย์  ...[คลิก] 

22 ก.ค.52 [เช้า]:: ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา Healthcare Information Security Governance and Public Safety II ภัยสารสนเทศคุกคามวงการแพทย์จากปัญหาข้อมูลผิดพลาดและขาดความปลอดภัย  ...[คลิก] 

12 มิ.ย.52 [เช้า]:: ประกาศรับสมัครพนักงาน::คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  ...[คลิก] 

18 มี.ค.52 [เช้า]:: กรมควบคุมโรคกำลังเปิดรับแพทย์ใช้ทุนใหม่  ...[คลิก] 

09 มี.ค.52 [เช้า]:: กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ภาษีของแพทย์ : เสียอย่างไรให้ถูกต้อง”  ...[คลิก] 

25 ก.พ.52 [เช้า]:: อันตรายจากการทำแท้งไม่ปลอดภัย  ...[คลิก] 

20 ก.พ.52 [เช้า]:: พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551จากการประชุมกฤษฎีกา 19 ก.พ. 2552  ...[คลิก] 

23 ม.ค.52 [เช้า]:: สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติลงมติเลือกไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญประจำปีนักศึกษาแพทย์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 7  ...[คลิก] 

30 ส.ค.51 [เช้า]:: : : ปชส : : ขอเขิญร่วมประชุมวิชาการแพทยสภา ประจำปี 2551 2 ปี มี 1 ครั้ง..  ...[คลิก] 

29 ส.ค.51 [เช้า]:: : : ปชส. : : ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ 3 กย.51  ...[คลิก] 

29 ส.ค.51 [เช้า]::  นายกแพทยสภานำ 6 นายกสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ มีมติขอหยุดใช้ความรุนแรง..  ...[คลิก] 

31 ส.ค.51 [บ่าย]::  แพทยสภา ขอแสดงความยินดีกับ ร.ศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ ที่ได้รับรางวัลแมกไซไซ  ...[คลิก] 

07 ก.ค.51 [เช้า]:: แพทยสภาเข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาเงินเดือนแพทย์  ...[คลิก] 

30 มิ.ย.51 [เช้า]:: ประกาศ::คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ต้องการเปิดรับสมัครงาน   ...[คลิก] 

27 มิ.ย.51 [เช้า]:: แพทยสภาสัญจร จ. ชลบุรี จ.ระยอง จ.ปราจีนบุรี   ...[คลิก] 

05 มิ.ย.51 [เช้า]:: แพทยสภาออกหน่วยบริการเคลื่อนที่แพทยสภา ในงานประชุมกองโรคศิลป์ ณ รร.มารวยการ์เด้น  ...[คลิก] 

04 มิ.ย.51 [เช้า]:: 2 มิย.51::การสัมมนาเรื่อง การใช้เซลล์ต้นกำเนิดในการบำบัดรักษาโรค (Stem cell)  ...[คลิก] 

02 พ.ค.51 [เช้า]:: TMC Mobile Services ที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  ...[คลิก] 

28 มี.ค.51 [เช้า]:: แถลงข่าว:: แพทยสภายืนยันทำการตรวจสอบจริยธรรมแพทย์ที่ผ่าตัดอัณฑะเด็กอย่างเฉียบขาด  ...[คลิก] 

10 มี.ค.51 [เช้า]:: วันสตรีสากล แพทยสภาขอเชิดชู 4 หญิงเก่ง  ...[คลิก] 

10 มี.ค.51 [เช้า]:: แพทยสภาขอแสดงความยินดีต่อแพทย์ดีเด่นชนบท  ...[คลิก] 

05 มี.ค.51 [เช้า]:: ขอแสดงความยินดีกับ 76 ส.ว. จากการเลือกตั้งทั่วประเทศ  ...[คลิก] 

05 มี.ค.51 [เช้า]:: แพทยสภาขอแสดงความยินดีกับสมาชิกวุฒิสภา(จากการสรรหา)ทุกท่าน  ...[คลิก] 

27 ก.พ.51 [บ่าย]:: แพทยสภา เร่งสอบสวนกรณีร้องเรียนโรงพยาบาลทำหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิต   ...[คลิก] 

27 ก.พ.51 [บ่าย]:: แพทยสภาห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนในการทำศัลยกรรมความงามและทำศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ  ...[คลิก] 

08 ก.พ.51 [เช้า]:: แพทยสภาแสดงความยินดีกับรมว., รมช. สาธารณสุข  ...[คลิก] 

05 ก.พ.51 [บ่าย]:: ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดและวิธีพิจารณาความสำหรับการประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ พศ..  ...[คลิก] 

04 ก.พ.51 [เช้า]:: งานแสดงสินค้านานาชาติด้านการแพทย์ฯ  ...[คลิก] 

31 ม.ค.51 [เช้า]:: แพทยสภาสัญจร จ. พะเยา จ. ลำปางและ คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 24- 25 มกราคม 2551  ...[คลิก] 

09 พ.ย.50 [เช้า]:: การสัมมนาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วยจากการใช้ยา  ...[คลิก] 

26 ธ.ค.50 [เช้า]:: แพทยสภาสัญจร 23-25 มกราคม 2551 ณ จังหวัดลำปาง-เชียงใหม่  ...[คลิก] 

14 ธ.ค.50 [บ่าย]:: แถลงข่าวเรื่องความปลอดภัยในการผ่าตัดในโรงพยาบาลชุมชน ณ โรงแรม Asia Airport  ...[คลิก] 

12 ธ.ค.50 [เช้า]:: โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง เมื่อแพทย์ติดคุกประชาชนต้องเสี่ยงตายจะร่วมกันแก้ปัญหาอย่างไร  ...[คลิก] 

07 ธ.ค.50 [เช้า]:: 1 มกราคม 2551 เริ่มบันทึกคะแนน CME ตามรอบเดือนเกิดแพทย์  ...[คลิก] 

03 ธ.ค.50 [เช้า]:: ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการประกอบโรคศิลป์  ...[คลิก] 

29 พ.ย.50 [เช้า]:: แถลงข่าวแพทยสภา เรื่อง การใช้ยากลูตาไธโอน (Glutathion)  ...[คลิก] 

29 พ.ย.50 [บ่าย]:: แพทยสภาเข้าร่วมกิจกรรมกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สพท.) ในโครงการค่ายจริยธรรม – การบริการทางการแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ ปี 2550  ...[คลิก] 

29 พ.ย.50 [เช้า]:: แจ้งดำเนินคดี กรณีปลอมเป็นแพทย์  ...[คลิก] 

21 พ.ย.50 [บ่าย]:: แพทยสภาขอเชิญแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนา กับพรรคการเมือง  ...[คลิก] 

09 พ.ย.50 [เช้า]:: ขอความร่วมมือเน้นย้ำต่อแพทย์ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย  ...[คลิก] 

17 ก.ย.50 [เช้า]:: จริยธรรมเกี่ยวกับ การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด  ...[คลิก] 

22 ต.ค.50 [เช้า]:: โครงการหน่วยบริการสมาชิกเคลื่อนที่แพทยสภา (TMC Mobile Services) ณ งานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  ...[คลิก] 

15 ต.ค.50 [เช้า]:: แพทยสภาจัดงานครบรอบ 39 ปี ภารกิจแพทยสภาเพื่อประชาชน  ...[คลิก] 

03 ต.ค.50 [เช้า]:: ขอความเห็นร่วมคัดค้านร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่...) พ.ศ. ......  ...[คลิก] 

26 ก.ย.50 [เช้า]:: แพทยสภาแถลงข่าวโครงการสร้างความปลอดภัยของผู้ป่วยจากการใช้ยา  ...[คลิก] 

21 ก.ย.50 [เช้า]:: ข่าวด่วนพิเศษ (ร่าง)พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข  ...[คลิก] 

19 ก.ย.50 [เช้า]:: เผยรายชื่อผู้เสียชีวิตจากเครื่องบิน สายการบิน   ...[คลิก] 

17 ก.ย.50 [เช้า]:: แถลงข่าวแพทยสภาจริยธรรมเกี่ยวกับ การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด  ...[คลิก] 

06 ก.ย.50 [เช้า]:: พยานทางการแพทย์ข้อเท็จจริงเพื่อประชาชนและแพทย์  ...[คลิก] 

31 ส.ค.50 [เช้า]:: แพทยสภากับโครงการอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นพยานศาล  ...[คลิก] 

27 ส.ค.50 [เช้า]:: โครงการอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นพยานศาล  ...[คลิก] 

17 ส.ค.50 [บ่าย]:: แพทยสภาให้ข่าวการปลูกถ่ายอวัยวะด้วยเซลล์ต้นกำเนิด  ...[คลิก] 

20 เม.ย.50 [เช้า]:: รับสมัครแพทย์ประจำบ้านปี 2550   ...[คลิก] 

25 ก.ค.50 [เช้า]:: การประชุมวิชาการ STRONG BONE ASIA 2007  ...[คลิก] 

10 มี.ค.50 [เช้า]::  อ.ย.ขอความร่วมมือผู้รับอนุญาต  ...[คลิก] 

20 ส.ค.50 [เช้า]:: นโยบายคณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2550-2552  ...[คลิก] 

20 ส.ค.50 [เช้า]:: แพทย์ที่ต้องการหนังสือรับรองการจบบอร์ด  ...[คลิก] 

17 ส.ค.50 [บ่าย]:: แพทยสภาเข้าแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดผู้แอบอ้างเป็นแพทย์  ...[คลิก] 

17 ส.ค.50 [เช้า]:: แพทยสภาร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 30 ปี อสมท.  ...[คลิก] 

06 ส.ค.50 [บ่าย]:: แพทยสภาสัญจรแพทยสภาสัญจร จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2550   ...[คลิก] 

06 ส.ค.50 [เช้า]:: แพทยสภาสัญจรครั้งต่อไป วันที่ 17 -19 ตุลาคม 2550 ณ 2 จังหวัดภาคกลาง กาญจนบุรี และราชบุรี   ...[คลิก] 

06 ส.ค.50 [เช้า]:: โครงการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี   ...[คลิก] 

03 ส.ค.50 [เช้า]:: แพทยสภาเร่งปรับมาตรฐานสุขภาพผู้ขับขี่ยานพาหนะมุ่งลดอุบัติเหตุ  ...[คลิก] 

24 ก.ค.50 [เช้า]:: ปัญหาการทำแท้ง การบ้านที่เราต้องช่วยกันทำ  ...[คลิก] 

23 ก.ค.50 [เช้า]:: แพทยสภาคุมเข้มห้ามผู้ไม่จบแพทยศาสตร์ ใช้คำนำหน้าชื่อ นายแพทย์ (นพ.)/ แพทย์หญิง (พญ.)  ...[คลิก] 

16 ก.ค.50 [เช้า]:: แถลงข่าวแพทยสภา เรื่องการตายจากโรคไข้สมองอักเสบของเด็กชายวัย 4 ขวบ  ...[คลิก] 

03 ก.ค.50 [บ่าย]:: แพทยสภาแถลงข่าวเตือนโรงพยาบาลและคลินิกทุกแห่งก่อนรับแพทย์ทำงาน  ...[คลิก] 

25 มิ.ย.50 [เช้า]:: การประชุมวิชาการ การบริหารความเสี่ยงกรณี ผู้ป่วยฟ้องร้องแพทย์และโรงพยาบาล  ...[คลิก] 

08 มิ.ย.50 [เช้า]:: แถลงข่าวแพทยสภาแพทยสภาเป็นตัวแทนแพทย์แจ้งความดำเนินคดีเอาผิดผู้แอบอ้างเป็นแพทย์และทำการรักษาจนประชาชนได้รับความเสียหาย  ...[คลิก] 

08 มิ.ย.50 [เช้า]:: การใช้อักษรย่อ  ...[คลิก] 

05 มิ.ย.50 [บ่าย]:: แพทยสภาแถลงข่าวปลอมเป็นแพทย์ พร้อมเข้มงวดการรับใบสำคัญของแพทย์ ป้องกันการปลอมเอกสาร  ...[คลิก] 

04 มิ.ย.50 [เช้า]:: แพทยสภาภูฎานมาเยือนไทย  ...[คลิก] 

04 มิ.ย.50 [เช้า]:: แพทยสภาสัญจรจังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู 24 – 25 พฤษภาคม 2550   ...[คลิก] 

22 พ.ค.50 [บ่าย]:: เชิญร่วมประชุม พบปะกับกรรมการแพทยสภา ในโครงการแพทยสภาสัญจรครั้งที่ 1 สำหรับสมาชิกแพทยสภา ณ โรงพยาบาลอุดรธานี จ. อุดรธานี  ...[คลิก] 

01 ม.ค.45 [เช้า]:: แพทย์จากภูฏานมาเยือนแพทยสภา  ...[คลิก] 

08 พ.ค.50 [บ่าย]:: แพทย์ที่ได้รับพระราชพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าในการพระราชพิธีฉัตรมงคล 5 พ.ค.2550  ...[คลิก] 

26 เม.ย.50 [เช้า]:: การประชุมสัมมนาเรื่อง การยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข   ...[คลิก] 

25 เม.ย.50 [เช้า]:: ประกาศแพทยสภา เรื่องเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม เกณฑ์สถาบันการฝึกอบรม  ...[คลิก] 

04 เม.ย.50 [เช้า]:: แถลงข่าว "การรับนักศึกษาแพทย์ ของโรงเรียนแพทย์แห่งใหม่"  ...[คลิก] 

19 มี.ค.50 [เช้า]:: จดหมายข่าวกองการประกอบโรคศิลปะ(เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2550)  ...[คลิก] 

01 ก.พ.50 [เช้า]:: รายชื่อกรรมการบริหารแพทยสภาวาระ 2550-2552  ...[คลิก] 

29 ม.ค.50 [เช้า]:: แจ้งการปลอมแปลงเอกสารเพื่อขอเปิดสถานพยาบาล  ...[คลิก] 

18 ม.ค.50 [เช้า]:: ประกาศแพทยสภา เรื่อง คำที่ห้ามใช้ในการโฆษณา  ...[คลิก] 

01 ม.ค.45 [เช้า]:: จดหมายข่าวกองการประกอบโรคศิลปะ(เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2549)  ...[คลิก] 

 
 
ติดต่อแพทยสภา : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์/Tel : 02-5901886 โทรสาร/Fax : 02-5918614-5 / ฝ่ายจริยธรรม 02-5897700,02-5898800 / ฝ่ายทะเบียน 02-5901884 Fax 02-5901883 /
ฝ่ายบริหาร
02-5901888-9 / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-5901886 / ฝ่ายฝึกอบรม 02-5901880 / ฝ่ายนโยบาย 02-5901887 /  Email : tmc@tmc.or.th

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต