ภาษาไทย | English
 
 
 
 
 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ประจำวันที่ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 59
Association of Southeast Asian Nations HealthCare Services Sectoral Working Group HSSWG
 
FLASH PLAYER
ADOBE READER
JAVA VIRTUAL MACHINE
 
 

 
 

29 ธ.ค.58 [เช้า]:: หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีคุณภาพและยั่งยืน ...[คลิก] 

04 ธ.ค.58 [เช้า]:: ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ ...[คลิก] 

02 ธ.ค.58 [เช้า]:: แพทยสภาขอชื่นชม และแสดงความยินดีกับ นพ.สันติ ลาภเบญจกุล ผู้ได้รับรางวัลคนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ ๗ สาขาผู้สร้างแรงบันดาลใจ ...[คลิก] 

28 พ.ย.58 [บ่าย]:: แพทยสภาจัดสัมมนา ถอดบทเรียนทางการแพทย์ สร้างขวัญกำลังใจให้แพทย์ในการรักษาผู้ป่วยและหาแนวทางป้องกันการฟ้องร้อง ...[คลิก] 

13 พ.ย.58 [เช้า]:: แพทยสภาแก้ปัญหากรณีโรงพยาบาลตำรวจยกเลิกความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสยาม ...[คลิก] 

13 พ.ย.58 [เช้า]:: ขอแสดงความอาลัยในการจากไปของ ท่านอาจารย์ นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ อดีตกรรมการแพทยสภา  ...[คลิก] 

11 พ.ย.58 [เช้า]:: ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “ถอดบทเรียนคดีทางการแพทย์” ...[คลิก] 

05 พ.ย.58 [เช้า]:: สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง นิติกร จำนวน 3 อัตรา ...[คลิก] 

05 พ.ย.58 [บ่าย]:: แพทยสภาส่งหนังสือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ...[คลิก] 

03 พ.ย.58 [เช้า]:: แพทยสภาขอขอบคุณแพทย์อาสาในโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติฯครั้งที่ 3 ...[คลิก] 

03 พ.ย.58 [เช้า]:: ***แพทยสภาเตือนประชาชน*** ...[คลิก] 

27 ต.ค.58 [เช้า]:: :: โครงการ “แพทยสภาพบประชาชน” และเยี่ยมเยียนสมาชิกจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 27 – 29 มกราคม 2559 ...[คลิก] 

19 ต.ค.58 [เช้า]:: ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา และ นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ประธาน นักศึกษา ปธพ.3 กราบทูลรายงานและทูลเกล้าถวายหนังสือสรุปโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทาง  ...[คลิก] 

09 ต.ค.58 [เช้า]:: แพทยสภา จัดงานครบรอบ 47 ปี มอบผลงานวิจัยสถาบันพระปกเกล้าให้ รมว.สธ. แก้ปัญหาวงการแพทย์ไทยด้วยธรรมาภิบาล ...[คลิก] 

08 ต.ค.58 [เช้า]:: นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา ทำพิธีบวงสรวงเจ้าที่ และลงเสาเข็มเสาแรกของอาคารที่ทำการสภาวิชาชีพ ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี  ...[คลิก] 

08 ต.ค.58 [เช้า]:: แพทยสภาร่วมแสดงความยินดี ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ...[คลิก] 

08 ต.ค.58 [เช้า]:: ภาพงานทำบุญวันสถาปนา แพทยสภา47 ปี 8 ตุลาคม 2558 ...[คลิก] 

30 ก.ย.58 [เช้า]:: กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2558 ของแพทยสภา ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 47 ปี แพทยสภา ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 ...[คลิก] 

25 ก.ย.58 [เช้า]:: ฤกษ์ดี วันมหิดล เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 ...[คลิก] 

25 ก.ย.58 [เช้า]:: นายแพทย์เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์ กรรมการบริหารแพทยสภา/ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา พร้อมเจ้าหน้าที่แพทยสภา ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน ณ กระทรวงสาธารณสุข ...[คลิก] 

24 ก.ย.58 [เช้า]:: คณะกรรมการแพทยสภาวางพวงมาลา วันมหิดล 24 กันยายน ...[คลิก] 

21 ก.ย.58 [เช้า]:: ประมวลภาพกิจกรรมแพทยสภาลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนสมาชิก จ.กาฬสินธ์ุ ...[คลิก] 

16 ก.ย.58 [เช้า]:: แถลงข่าว กระทรวงสาธารณสุขและภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ร่วมกันประกาศสิทธิของผู้ป่วยและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย ...[คลิก] 

10 ก.ย.58 [เช้า]:: กำหนดการพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 ...[คลิก] 

10 ก.ย.58 [เช้า]:: แผนผังโครงการหน่วยแพทย์อาสาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 3 ...[คลิก] 

10 ก.ย.58 [เช้า]:: จรรยาบรรณนักวิจัย ...[คลิก] 

08 ก.ย.58 [เช้า]:: คู่มือการใช้ภาษา ไทย อังกฤษ พม่า เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนต่างด้าว ...[คลิก] 

02 ก.ย.58 [เช้า]:: ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ...[คลิก] 

31 ส.ค.58 [เช้า]:: แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงสาธารณสุข และ นักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3(ปธพ.3) ผนึกกำลัง จัด“โครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 3” ...[คลิก] 

24 ส.ค.58 [เช้า]:: แถลงข่าวแพทยสภา ประกวดสารคดี “เรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก …”  ...[คลิก] 

24 ส.ค.58 [เช้า]:: แพทยสภาขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดสารคดี เรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก... ...[คลิก] 

23 ส.ค.58 [เช้า]:: คำประกาศ "สิทธิ" และ "ข้อพึงปฏิบัติ" ของผู้ป่วย ฉบับใหม่ ออกโดย ๖ สภาวิชาชีพ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ...[คลิก] 

19 ส.ค.58 [เช้า]:: แพทยสภาออกเยี่ยมเยียนสมาชิกและประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมแจกรถเข็นคนพิการให้ผู้ป่วยในเขตพื้นที่สุขภาพ7 ...[คลิก] 

19 ส.ค.58 [เช้า]:: แพทยสภา จะจัดแถลงข่าว “รักนะจึงบอก” เรื่องเล่าทางการแพทย์ ...[คลิก] 

06 ส.ค.58 [บ่าย]:: แถลงข่าว คัดค้านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบ จากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... ...[คลิก] 

04 ส.ค.58 [เช้า]:: แพทยสภาแถลงข่าวกรณี “จริยธรรมและการทำวิจัยในคนด้านเซลล์ต้นกำเนิด” ...[คลิก] 

29 ก.ค.58 [เช้า]:: แพทยสภาแถลงข่าวกรณี พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ ...[คลิก] 

17 ก.ค.58 [เช้า]:: ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ...[คลิก] 

15 ก.ค.58 [บ่าย]:: วิธีการและขั้นตอนรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการอบรม ๒๕๕๙ ...[คลิก] 

09 ก.ค.58 [บ่าย]:: แพทยสภาแสดงความยินดีกับพญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นประจำปี 2558 ...[คลิก] 

10 ก.ค.58 [เช้า]:: ประชาสัมพันธ์ การสรรหาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ วาระ พ.ศ. 2558-2561 ...[คลิก] 

07 ก.ค.58 [เช้า]:: การศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติในประเทศไทย ...[คลิก] 

23 มิ.ย.58 [เช้า]:: แพทยสภาเตือนแพทย์ฉีดโบท๊อกปลอมมีโทษถึงพักใช้ใบอนุญาตฯ ...[คลิก] 

12 พ.ค.58 [เช้า]:: หนังสือโครงสร้างแพทยสภา 2558-2560 ...[คลิก] 

26 เม.ย.58 [บ่าย]:: ลงทะเบียน "แพทย์อาสาแพทยสภา" สำหรับแพทย์ที่ประสงค์จะเดินทางไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ณ ประเทศเนปาล ...[คลิก] 

07 ก.พ.58 [เช้า]:: เรียนสมาชิกทุกท่าน เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับแพทยสภาผ่าน Facebook ...[คลิก] 

19 ก.พ.58 [เช้า]:: คำแนะนำภาษีคณะบุคคลใหม่ 2558 จากแพทยสภา ...[คลิก] 

26 ม.ค.58 [เช้า]:: การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการแพทยสภา 2558 – 2560 ...[คลิก] 

19 ม.ค.58 [บ่าย]:: ขอแสดงความยินดีกับคุณชมัยภร บางคมบาง (แสงกระจ่าง)  ...[คลิก] 

21 ม.ค.58 [บ่าย]:: ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2558-2560 ...[คลิก] 

14 ม.ค.58 [เช้า]:: เวชปฏิบัติที่ดีสำหรบแพทย์ ...[คลิก] 

07 ม.ค.58 [เช้า]:: แนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเอชไอวีพ.ศ. 2557 ...[คลิก] 

03 ธ.ค.57 [เช้า]:: 46 ปี แพทยสภา ...[คลิก] 

24 พ.ย.57 [บ่าย]:: แถลงการณ์แพทยสภา ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เพื่อแจ้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทุกท่านทราบ ...[คลิก] 

12 พ.ย.57 [เช้า]:: การสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2558 ...[คลิก] 

11 พ.ย.57 [เช้า]:: การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “The 2nd Bangkok International Fetal Echocardiography” ...[คลิก] 

31 ต.ค.57 [เช้า]:: แนะแนวการศึกษาแพทยศาสตร์ในต่างประเทศ ...[คลิก] 

02 ต.ค.57 [เช้า]:: ประกาศการรับลงทะเบียนแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิบัตรฯ ปี 2557 ...[คลิก] 

01 ต.ค.57 [เช้า]:: การเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ...[คลิก] 

22 ก.ย.57 [เช้า]:: สถาบันพระปกเกล้า ประกาศรายชื่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ...[คลิก] 

15 ส.ค.57 [เช้า]:: แถลงมติการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่8/2557 ...[คลิก] 

08 ส.ค.57 [เช้า]:: แถลงข่าวแพทยสภา กรณีอุ้มบุญ ...[คลิก] 

29 ก.ค.57 [เช้า]:: ประกาศแพทยสภา คณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2558 - 2560 ที่ 41/2557  ...[คลิก] 

25 ก.ค.57 [เช้า]:: สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครนักศึกษา ...[คลิก] 

16 ก.ค.57 [เช้า]:: การรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2558 ...[คลิก] 

17 เม.ย.57 [บ่าย]:: ขอเชิญร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ...[คลิก] 

10 ม.ค.57 [เช้า]:: ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2557 ...[คลิก] 

24 ก.ย.56 [เช้า]:: แพทยสภาร่วมพิธีวางพวงมาลาวันมหิดล ระลึกถึงพระบิดาวงการแพทย์ไทย ...[คลิก] 

06 ส.ค.56 [เช้า]:: การรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2557 ...[คลิก] 

18 มี.ค.56 [เช้า]:: ประเภทสาขา และระยะเวลาการฝึกอบรม ...[คลิก] 

26 ก.พ.56 [เช้า]:: ประเทศไทย เมืองศัลยกรรมความงาม ...[คลิก] 

15 ก.พ.56 [เช้า]:: คณะกรรมการจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติเข้าพบเข้าพบดร.วิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...[คลิก] 

11 ก.พ.56 [บ่าย]:: รายชื่อนายกแพทยสภา วาระ2556-2558 ...[คลิก] 

05 ก.พ.56 [บ่าย]:: งานประชุมวิชาการนานาชาติ ...[คลิก] 

01 ก.พ.56 [บ่าย]:: แพทยสภา ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ...[คลิก] 

31 ม.ค.56 [เช้า]:: รับสมัครสอบ หนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี พ.ศ. 2556 ...[คลิก] 

28 ม.ค.56 [เช้า]:: แพทยสภา ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกแพทยสภาที่ได้รับรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่นประจำปี 2555 ทั้ง 3 ท่าน  ...[คลิก] 

09 ม.ค.56 [เช้า]:: คณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ได้ดำเนินการนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ 2556-2558 ...[คลิก] 

28 ธ.ค.55 [เช้า]:: สารปีใหม่จากนายกแพทยสภา ...[คลิก] 

28 ธ.ค.55 [บ่าย]:: แพทยสภาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ครบรอบ 63 ปี ...[คลิก] 

28 ธ.ค.55 [บ่าย]:: สารอวยพรปีใหม่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ...[คลิก] 

27 ธ.ค.55 [บ่าย]:: ส.ค.ส.2556  ...[คลิก] 

19 ธ.ค.55 [บ่าย]:: หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.2/ว.116 ลงวันที่ 2 ต.ค. 2555  ...[คลิก] 

19 ธ.ค.55 [บ่าย]:: หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.2/ว.115 ลงวันที่ 2 ต.ค. 2555  ...[คลิก] 

19 ธ.ค.55 [บ่าย]:: หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.2/ว.111 ลงวันที่ 25 ก.ย. 2555 ...[คลิก] 

07 ธ.ค.55 [เช้า]:: ประกาศแพทยสภา ปี 2555 ...[คลิก] 

 
 
 
ติดต่อแพทยสภา : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์/Tel : 02-5901886 โทรสาร/Fax : 02-5918614-5 / ฝ่ายจริยธรรม 02-5897700,02-5898800 / ฝ่ายทะเบียน 02-5901884 Fax 02-5901883 /
ฝ่ายบริหาร
02-5901888-9 / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-5901886 / ฝ่ายฝึกอบรม 02-5901880 / ฝ่ายนโยบาย 02-5901887 /  Email : tmc@tmc.or.th

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต