รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

: 12 มี.ค. 56     : ประชาสัมพันธ์


คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง(ก.ศป.)ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น โดยผู้สนใจสามารถรับใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.admincourt.go.th เลือกที่หัวข้อการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น หรือขอรับใบสมัครได้ที่
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานศาลปกครอง อาคารศาลปกครอง ชั้นที่ 4 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

และการรับสมัครนั้นสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่
สำนักงานศาลปกครอง อาคารศาลปกครอง ห้องสัมมนา ชั้นที่ 4 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2141 0756 , 0 2141 0778 และ 0 2141 0759